Engineering Transactions, 22, 4, pp. 689-708, 1974

Optymalne Zwieranie Powierzchniowych Ustrojów Strukturalnych

J. Holnicki-Szulc
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy omówione jest zagadnienie optymalnego zwierania powierzchniowych ustrojów siatkowych przy założeniu na tyle regularnej ich struktury oraz pola wprowadzanych odkształceń wstępnych (dystorsji), ze wyniki uzyskane przy zastosowaniu ciągłego modelu ośrodka dyskretnego są dostatecznie dokładne. Podano równania opisujące statykę powłok strukturalnych z uwzględnieniem wpływu dystorsji, a następnie sformułowano problem optymalnego zwierania (regulacji stanu odkształcenia i napięcia ustroju). Omówiono warunki konieczne dostateczne optymalnych rozwiązań. Bardziej szczegółowo opracowano zagadnienie zwierania dwuwarstwowych powłok siatkowych o węzłach przegubowych. Na zakończenie rozwiązano przykład optymalnego zwierania dwuwarstwowej płyty strukturalnej.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Cz. WOZNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, IPPT, PAN, 1970,

R. PELA, Podstawy obliczeń kratownic powłokowych, Arch. Inż. Lad., 15, 1 - 2, 1969.

R. PELA, CZ. WOZNIAK, Wstęp do teorii i obliczeń kratownic powierzchniowych, Arch. Inż. Lad., 12, 4, 1966.

M. KLEIBER, CZ. WOZNIAK, On equations of the linear theory of elastic lattice shells, Bull. Acad. Polon. Sci., 3, 19, 1971.

W. NOWACKI, Zagadnienie dystorsji w mikropolarnej teorii sprężystości, referat na II Narodowym Kongresie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Varna, październik 1973.

J. P. NOWACKI, The linear theory of dislocation in Cosserat continuum, Bull. Acad. Polon. Sci., 1973.

Z. MRÓZ, Multiparameter optimal design of plates and shells. I. Struct. Mech., 1(3), 1973.

J. GIERLINSKI, Przybliżone obliczanie płaskich, prętowych przekryć strukturalnych, Mech. Teoret. Stos., 1, 1975.

J. GIERLIŃSKI, Statyka prętowych powłok strukturalnych Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn, [w druku].

J. HOLNICKI-SZULC, Regulacja stanu deformacji w płaskich ustrojach prętowych, Rozpr. Inż., 21, 4, 1973.