Engineering Transactions, 22, 4, pp. 645-653, 1974

Zastosowanie Schematu Broadbenta do Dwuwymiarowego Przepływu z Kondensacją Pary Wodnej w Dyszy de Lavala

M. Bratos
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

B. Drzazgowska
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy zastosowano schemat numeryczny E. G. Broadbenta do znalezienia rozwiązania dwuwymiarowego przepływu kondensującej pary wodnej w dyszy de Lavala. Przedyskutowano możliwość wykorzystania schematu E. B. Broadbenta nie tylko do wyznaczania rozwiązania dla przepływów diabatycznych, ale również do konstruowania takiego modelu kondensacji (nukleacji i rośnięcia kropel), który dawałby najlepsza zgodność teorii z eksperymentem.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. G. BROADBENT, An exact numerical method of calculating inviscid heated flows in two dimensions with an example of duct flow, Ing. Archiv, 40, 14 - 28, 1971.

E. G. BROADBENT, Flows with heat addition and associated pressure fields, IBTP reports 22/1971, FDT, v. VI, p. I.

E. G. BROADBENT, An extended numerical method of calculating two dimensional or axisymmetric heated flows allowing for dissipation, Ing. Archiv, 40, 81 - 95, 1971.

B. G. BROADBENT, External heat addition for supersonic propulsion, Ing. Archiv, 40, 168 187, 1971.

M. BRATOS, M. BURNAT, Wpływ dwuwymiarowości na przepływ pary wodnej z kondensacją w dyszy de Lavala, prace IPPT [w druku].

M. BRATOS, M. BURNAT, Two-dimensional, two-phase flow with phase transition in de Laval nozzle, AMS [w druku].

[in Russian]

A. DOUGLIS, Comm. Pure and Appl. Math., 5, 119 - 154, 1952.

Ed. by A. C. ZETTLEMOYER, Nucleation, Marcel Dekker, New York 1969.

P. P. WEGENER, Nonequilibrium flows, Marcel Dekker, 1, p. I, 1969,

M. LOTHE, G. M. POUND, J. Chem. Phys., 36, 2080, 1962.

P. P. WEGENER, J. V. PARLANGE, Condensation by homogencous nucleation in the vapor phase,

Naturwissenschaften, 57, 525 - 533, 1970.

P. P. WEGENER, G. D. STEIN, Light-scattering experiments and theory of homogeneous nucleation in condensing supersonic flow, Twelfth Symposium on Combustion, Pittsburgh 1969.

P. P. WEGENER, J. V. PARLANGE, Non-equilibrium nozzle flow with condensation, AGARD Conference, Proc. No 12, ed. by I. GLASSMAN, 2, 607 - 634, 1967.

P.G. HILL, Condensation of water vapour during supersonic expansion in nozzles, J. Fluid Mech., 25, 595 - 620, 1966.