Engineering Transactions, 22, 4, pp. 631-644, 1974

Przedłużenie Stanu Naprężenia w Obszar Sztywny dla Pewnych Rozwiązań w Mechanice Gruntów

L. Dietrich
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W. Trąmpczyński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W pracy przedstawiono sposób wyznaczania statycznie dopuszczalnego stanu naprężenia poza obszarem uplastycznionym dla procesu urabiania gruntu za pomocą lemiesza spycharki. Wykorzystując rozwiązania matematycznej teorii ośrodków sypkich w obszarze uplastycznionym określano przedłużenia w obszar sztywny zarówno przy przyjęciu warunku stanu granicznego Coulomba jak Treski. We wszystkich opisanych rozwiązania uwzględniono ciężar własny ośrodka.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. F. BISHOP, On the complete solutions to problems of deformation of plastic-rigid material, J. Mech. Phys. Solids, 2, 43 - 53, 1953.

A. D. Cox, G. EASON, H. G. HOPKINS, Axially symmetric plastic deformations in soils, Phylosophical Trans. Roy. Soc. of London, 254.A, 1036, 1961.

J. SALENÇON, Sur le prolongment statique des champs de Prandtl pour le materiau de Coulomb, Arch. Mech. Stos., 25, 4, 646 - 648, 1973.

W. SZCZEPIŃSKI, Mechanika ruchu ośrodka sypkiego przy pracy łyżki ładowarki, Arch. Bud. Maszyn, 18, 463 - 478, 1971. W. SZCZEPIŃSKI, Mechanika ruchu ośrodka sypkiego w początkowej fazie pracy lemiesza spycharki, Arch. Bud. Maszyn, 19, 15-24. 1972.

W. SZCZEPIŃSKI, Stany graniczne kinematyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1974.

W. TRĄMPCZYŃSKI, Mechanika procesów urabiania gruntów jako zagadnienie teorii plastyczności, Praca doktorska, IPPT PAN.

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1958.