Engineering Transactions, 22, 4, pp. 577-585, 1974

O Rozwiązaniu Typu Papkowicza-Neubera w Zagadnieniach Mechaniki Ośrodków Wieloskładnikowych

J.J. Ruszczycki
Instytut Mechaniki Akademii Nauk ZSRR, Kijów
Russian Federation

W niniejszej pracy w ramach teorii Greena-Naghdiego rozważany jest problem przedstawienia rozwiązania podstawowego układu równań w postaci zaproponowanej przez Papkowicza i Neubera i wykorzystania rozwiązań typu Pakowicza-Neubera w teorii mieszanin dwóch ciał sprężystych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

A. E. GREEN, P. M. NAGHDI, A dynamical theory of interacting continua, Int. J. Eng. Sci., 3, 4, 1965.

A. E. GREEN, P. M. NAGHDI, A theory of mixtures, Arch. Rat. Mech. Anal., 24, 4, 1967.

A. E. GREEN, T.R. STEEL, Constitutive equations for interacting continua, Int. J. Eng. Sci., 4, 4, 1966.

T. R. STEEL, Applications of a theory of interacting continua, Quart. J. Mech. Appl. Math., 20, 1, 1967.

T. R. STEEL, Linearised theory of plane strain of mixture of two solids, Int. J. Eng. Sci., 5, 10, 1967.

T. R. STEEL, Determination of the constitutive coefficients for a mixture of two solids, Int. J. Sol. Struct., 4, 12, 1968.

C. TRUESDELL, Sulle basi della termomeccanica, Rend. Reale Accad. Lincei, (8), 22, 1957.

C. TRUESDELL, R. TOUPIN, The classical field theories, in Hand-buch der Physik, III/1, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1960.