Engineering Transactions, 22, 1, pp. 43-54, 1974

Przybliżona Metoda Wyznaczania Parametrów Wytrzymałościowych Skał

J. Zawada
Politechnika Warszawska
Poland

S. Supeł
Politechnika Warszawska
Poland

Experimental results are presented for cylindrical specimens of various diameter -length ratio cut out from four different rocks and tested under uniaxial compression. This method of investigation proposed in Ref. [1] can be used for approximate determination of the strength parameters for brittle materials described by linear fracture criterion. In the present work the theoretical analysis has been performed on the basis of the Coulomb-Mohr fracture criterion. Experimental results have been compared with results obtained by means of the more elaborated triaxial compression technique.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. KWASZCZYŃSKA, Z. MRÓZ, A. DRESCHER, Analysis of compression of short cylinders of Coulomb material, Int. J. Mech. Sci., 11, 145-168, 1969.

J. SUPEL, J. ZAWADA, Badania niektórych skał krajowych metodą trójosiowego ściskania, Rozpr. Inżyn., 20, 2, 283-299, 1972.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki, PWN, 1967.

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, 1958.

W. W. SOKOŁOWSKI, Teoria plastyczności, PWN, 1957.

A. DRESCHER, L. WYSOKIŃSKI, Zniszczenie materiałów kruchych przy ściskaniu krótkich walców, Arch. Hydromech., 19, 1, 39-54, 1972.