Engineering Transactions, 28, 1, pp. 129-137, 1980

Doświadczalna Analiza Ściskania Bloku Skalnego pomiędzy Płytami

J. Zawada
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Rozpatrzono proces ściskania bloku skalnego pomiędzy płaskimi, sztywnymi płytami. Założono liniowy warunek zniszczenia Coulomba oraz, że proces przebiega w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Rozwiązania teoretyczne otrzymano metodą charakterystyk. Wyniki badań, które wykonano dla czterech rodzajów skał porównano z tymi rozwiązaniami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. PRANDTL, Anwündungsbeispile zu einem Henckyschen Satz über das plastische Gleichgewicht, Zeitschr. ang. Math. Mech., 3, 401-420, 1923.

W. W. SOKOŁOWSKI, Teoria plastyczności, PWN, 1957.

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Oxford 1950.

J. ZAWADA, Analiza ściskania bloku skalnego pomiędzy płaskimi stemplami, Rozpr. Inżyn., 24, 3, 579-599, 1976.

R. J. IZBICKI, Z. MRÓZ, Metody nośności granicznej w mechanice gruntów i skał, PWN, 1974.

W. SZCZEPIŃSKI, Stany graniczne i kinematyka ośrodków sypkich, PWN, 1974.

J. ZAWADA, J. SUPEL, Przybliżona metoda wyznaczania parametrów wytrzymałościowych skał, Rozpr. Inżyn., 22, 1, 43-54, 1974.

K. KWASZCZYŃSKA, Z. MRÓZ, A. DRESCHER, Analysis of compression of short cylinders of Coulomb material, Int. J. Mech. Sci., 11, 145-168, 1969.

J. SUPEL, J. ZAWADA, Badania niektórych skał krajowych metodą trójosiowego ściskania, Rozpr. Inżyn., 20, 2, 283-299, 1972.

Doświadczalna analiza odkształceń i naprężeń, Praca zbiorowa pod red. Z. ORŁOSIA, PWN, 1977.

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, W. SZCZEPIŃSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, 1970.