Engineering Transactions, 23, 2, pp. 317-324, 1975

O Równowadze Sił Momentowych w Narożu Cienkościennej Ramy

J.K. Szmidt
Politechnika Szczecińska
Poland

Praca dotyczy naroża cienkościennej ramy składającej się z elementów o przekroju dwuteowym (I). Kołnierze elementów zbiegających się w narożu nie leżą w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ramy. Wykorzystując teorie wytrzymałości materiałów wykazano, że w tym narożu nie spełniona jest równowaga sil momentowych. Wyprowadzono zależności między silami momentowymi i paczeniem się przekrojów poprzecznych, zbiegających się elementów w tego typu narożu. Rozważania zilustrowano prostym przykładem liczbowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

K. CZAPLIŃSKI, Kąt spaczenia i równowaga bimomentów w węźle sztywnym pewnego typu, Arch. Inżyn. Lądow. 16, 2, 1970.

K. CZAPLIŃSKI, W. DĄBROWSKI, O równowadze węzłów w cienkościennych konstrukcjach przestrzennych, Zesz. Nauk. Polit. Gdańskiej, Nr. 187, Bud. Ląd., 23, 1972.