Engineering Transactions, 23, 2, pp. 299-315, 1975

Rozwiązanie Dynamicznego Zagadnienia Kontaktowego dla Termosprężystej Półprzestrzeni

W. Frydrychowicz
Uniwersytet Warszawski, Instytut Mechaniki
Poland

W pracy podano rozwiązanie dynamicznego zagadnienia kontaktowego sprzężonej termosprężystej półprzestrzeni z mieszanymi warunkami brzegowymi (2.19) (2.20). Stosując podwójna transformacje Fouriera, zagadnienie to sprawdzono do układu dualnych równań całkowych (2.30), który rozwiązano metoda szeregów. Przedstawiając nieznane funkcje b1 (x) i b2 (x) w postaci (3.1) układ ten sprowadzono do dwóch równań w postaci szeregów (3.16), zawierających nie znane współczynniki a i b. Współczynniki te wyznaczamy równań (3.16) zmodyfikowaną metodą z ortogonalizacji Schmidta.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

I. N. SNEDDON, Fourier transforms, Mc Graw-Hill, 1951.

B. NOBLE, Methods based on the Wiener-Hopf technique for the solution of partial differential equations, Pergamon Press, 1958.

W. F. YAU, A. S. CaKMAK, The indentation problem of an infinite hollow, elastic cylinder for an axisymmetric punch of finite length and arbitrary profile, Int. J. Engng. Sci., 4, 463-481, 1966.

S. ITOU, A. ATSUMI, The effect of the contact couple-stress on indentation of an elastic Cosserat layer by moving punches, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 20, 1, 1972.

S. ITOU, The effect of couple-stresses on the dynamic stress concentration around a crak, Int. J. Engng. Sci., 10, 4, 1972.

G. SZEFER, Solution of certain dual integral equations, Arch. Mech. Stos., 16, 4, 1964.

I. N. SNEDDON, Integral transform methods for the solution of mixed boundary value problems in the classical theory of elasticity, skrypt z wykładów, s. 62, Warszawa 1973. 8. A. ERDELYI, Higher transcendental functions, 2, McGraw-Hill, 183, 1953.

[in Russian]

A. ERDELYI, Tables of integral transforms, 1, McGraw-Hill, 122, 1954.

I. N. SNEDDON, The use of integral transforms, McGraw-Hill, 38, 1972.

[in Russian]

P. M. MORSE, H. FESHBACH, Methods of theoretical physics, 1, McGraw-Hill, 926, 1953.

G. A. KORN, T. M. KORN, Mathematical handbook, McGraw-Hill, 1968.