Engineering Transactions, 23, 2, pp. 239-261, 1975

Ruchome Źródła Ciepła w Półnieskończonej Tarczy

S. Szymański

Poland

Głównym celem pracy jest znalezienie pola temperatury w półnieskończonej tarczy z typowymi warunkami granicznymi w przypadku poruszającego się ze stałą prędkością v prostopadle do prostoliniowego brzegu tarczy skupionego, a następnie liniowego źródła o stałym wydatku ciepła oraz przeanalizowanie możliwości superpozycji czasowej, przy czym konstrukcja rozwiązania powinna uwzględniać przypadek v = 0. W rozdziale pierwszym «Skupione źródło punktowe» sformułowano zagadnienie, uzasadniono wybór metody postępowania, podano konstrukcję oraz przeprowadzono badania typu jakościowego, własności tego rozwiązania. Dla celów rachunkowych podano inną, dogodniejszą, wersję rozwiązania, ilustrując wyniki przykładem liczbowym, przydatnym w praktyce inżynierskiej. W rozdziale drugim «Liniowe źródło ciepła» sformułowano model fizyczny oraz podano model matematyczny liniowego źródła ciepła. Na przykładzie tym zbadano możliwość superpozycji czasowej rozwiązania w przypadku skupionego źródła ciepła. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem liczbowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. ANTONIWICZ, Tablice funkcji dla inżynierów, PWN, Warszawa, 1969.

H. BATEMAN, Tables of integral transforms, 1, Mc Grew-Hill, New York 1954.

G. FICATENHOLZ, Rachunek różniczkowy i całkowy, 2 i 3, PWN, Warszawa 1966.

[in Russian]

N. W. McLACHLAN, Funkcje Bessela dla inżynierów, PWN, Warszawa 1964.

W. NOWACKI, Zagadnienia termosprężystości, PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 1960.

W. NOWACKI, Thermoplasticity, Pergamon Press-PWN, Oxford-Warszawa 1962.

[in Russian]

D. ROSENTHAL, The theory of moving sources of heat and its applications to metal treatments, Trans. of the A.S.M.E., 1946.

[in Russian]

W. SOBCZYŃSKA, Działanie ruchomego punktowego źródła ciepła w przestrzeni nieograniczonej, Mech. Teoret. i Stos. 7, 1, 1969.

T. TRAIDOS-WRÓBEL, Matematyka dla inżynierów, Wyd. 2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966.

S. WOELKE, Dynamiczne zagadnienia napreżeń cieplnych 19 cienkiej nieograniczonej tarczy, Wywołanych działaniem chwilowego punktowego źródła ciepła z uwzględnieniem wymiany ciepła

na powierzchniach tarczy, Zeszyty Politechniki Poznańskiej Mechanizacja i Elektryfikacja Rolnictwa, Nr. 8, 48, 1967.

M. ŻÓRAWSKI, Moving dynamic sources in a visco-elastic speace and corresponding basic solutions for moving sources, Arch. Mech. Stos., 13, 2, 1961.