Engineering Transactions, 24, 3, pp. 559-572, 1976

Obliczanie Przestrzennych Układów Ramowych z Uwzględnieniem Wpływu Sił Osiowych na Deformację Giętną Prętów

W. Pietraszkiewicz
Instytut Maszyn Przepływowych
Poland

M. Lidke
Instytut Maszyn Przepływowych
Poland

J. Wekezer
Instytut Maszyn Przepływowych
Poland

A. Zmitrowicz
Instytut Maszyn Przepływowych
Poland

Przedstawiono metodę i program na komputer ODRA 1204 obliczania przestrzennych układów ramowych na podstawie teorii geometrycznie nieliniowej uwzględniającej wpływ sit osiowych na deformacje giętną prętów.

Dla różnych warunków podparcia końców pręta zbudowano lokalne macierze sztywności zależne od siły osiowej. Równania równowagi węzłów w stanie odkształconym prowadza do nieliniowego układu równań względem przemieszczeń i obrotów węzłów, który rozwiązano metoda kolejnych przybliżeń. Stosując kryterium deformacyjne podano sposób przybliżonego określania stanu krytycznego układu ramowego.

Opracowany program zastosowano m.in. do obliczeń statycznych wysięgnika ramowego żurawia pokładowego, modelowanego układem 49 prętów.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Y. K. SHIN, A computer method for the second-order elastic analysis of plane framed structures, in: Theory and practice in finite element structural analysis, ed. Yamada Y. and Gallagher R. H., University of Tokyo Press, 139-156, 1973.

J. J. CONNOR, R. D. LOGCHER, S. C. CHAN, Nonlinear analysis of elastic framed structures,. Proc. ASCE, J. Str. Div., 94, 6, 1525-1547 June 1968.

S. BLASZKOWIAK, Z KACZKOWSKI, Metoda Crossa, PWN, Warszawa 1961.

E. KRYNICKI, Z. MAZURKIEWICZ, Ramy z prętów o zmiennych sztywnościach, PWN, Warszawa 1966.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

H. C. MARTIN, G. F. CAREY, Introduction to finite element analysis, New York 1973.

W. PIETRASZKIEWICZ, J. WEKEZER, M. LIDKE, A. ZMITROWICZ, Obliczanie ramowych wysięgników żurawi pokładowych, Część II: Programy i przykłady obliczeń, Oprac. wewn. IMP PAN, Nr arch. 65/75, Gdańsk 1975.

J. SZMELTER, M. DACKO, S. DOBROCINSKI, M. WIECZOREK, Programy metody elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1973.

J. R. TILLERSON, J. A. STRICKLIN, W. E. HAISLER, Numerical methods for the solutions of nonlinear problems in structural analysis, in: Numerical Solution of Nonlinear Structural Problems, ed. Hatung R.F., AMD, 6, ASME, New York 1973.

PN-62/B-3200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.