Engineering Transactions, 24, 2, pp. 341-348, 1976

Kołowy Eliminator Drgań w Ruchu Płaskim

C. Cempel
Instytut Mechaniki Technicznej, Politechniki Poznańskiej
Poland

F. Sordyl
Instytut Mechaniki Technicznej, Politechniki Poznańskiej
Poland

Praca poświęcona jest eliminacji drgań korpusów maszyn wirnikowych. Zakładając, że w pierwszym przybliżeniu ruch korpusu można zmodelować jako ruch plaski bryły, zaproponowano minimalizacje jego oscylacji za pomocą tzw. kołowego eliminatora drgań. Jak wynika z rozważań analitycznych, umiejscowienie nastrojonego eliminatora w osi wirowania siły wymuszającej likwiduje całkowicie ruch translacyjny bryły i zapewnia ograniczoność jej ruchu wahadłowego. Okazuje się dalej, że ten ruch resztkowy można minimalizować droga doboru charakterystyk masowo-geometrycznych bryły i odległości osi wirowania od jej środka ciężkości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. WAPIENNIK, Analiza i synteza pewnych układów mechanicznych z tłumieniem dynamicznym, Praca doktorska, Kraków 1975.

[in Russian]