Engineering Transactions, 24, 1, pp. 15-31, 1976

Nieliniowe Równania Ruchu Małowyniosłej Sprężystej Trójwarstwowej Powłoki

D. Bugajny
Politechnika Poznańska
Poland

Praca niniejsza zawiera wyprowadzenie ogólnych równań rozpatrywanego zagadnienia oraz sprowadzenia ich do trzech podstawowych równań różniczkowych cząstkowych względem niewiadomych funkcji: napreżeń, przemieszczenia poprzecznego (ugięcia) oraz odkształcenia postaciowego warstwy wypełniającej. Równania podstawowe dotyczą dynamiki powłoki trójwarstwowej o niesymetrycznej izotropowej budowie warstw i uwzględniają efekt inercji obrotu elementu powłoki oraz początkowe odchylenie od kształtu geometrycznego idealnego. W przypadku szczególnym rozważa się nieliniowe zagadnienie stateczności dynamicznej otwartej trójwarstwowej powłoki walcowej, ściskanej silami zmieniającymi się w czasie według funkcji wykładniczej. Przedstawiono wyniki przykładu liczbowego, dotyczące tego ostatniego przypadku.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

Y.V.K.S. RAO and B.C. NAKRA, Theory of vibratory bending of unsymmetrical sandwich plates, Archives of Mechanics, 25, 2, 1973.

P. M. CULKOWSKI and H. REISMANN, The spherical sandwich shell under axisymmetric static and dynamic loading, Journal of Sound and Vibration, 14, 2, 1971.

K. M. AHMED, Static and dynamic analysis of sandwich structures by the method of finite elements, Journal of Sound and Vibration, 18, 1, 1971.

B. K. RATH and Y. C. DAS, Axisymmetric vibration of closed layered spherical shells, Journal of Sound and Vibration, 37, 1, 1974.

N. AKKAS, Static and dynamic buckling analyses of spherical sandwich caps, Int. J. Mech. Sci., 16, 1974.

W. Szyc, Stateczność otwartej trójwarstwowej powłoki walcowej dynamicznie ściskanie, Rozpr. Inżyn., 19, 4, 1971.

[in Russian]

I. K. EBCIOGLU, Nonlinear theory of sandwich panels, Developments in theoretical and applied

-mechanics, 4, Pergamon Press, New York 1970.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

R. S. ROTH and J. M. Klosner, Nonlinear response of cylindrical shells subjected to dynamic axial loads, AIAA Journal, 2, 10, 1964.