Engineering Transactions, 27, 4, pp. 651-656, 1979

Wytrzymałość Zmęczeniowa Materiałów Konstrukcyjnych w Złożonym Stanie Naprężenia

I.N. Szkanow
Instytut Lotniczy w Kazaniu, Kazań (ZSSR)
Russian Federation

N.S. Wołkowa
Instytut Lotniczy w Kazaniu, Kazań (ZSSR)
Russian Federation

Przytoczono wyniki eksperymentalnego badania wytrzymałości zmęczeniowej stali i stopów tytanowych przy skojarzeniu statycznego dwuosiowego rozciągania ze zmiennym zginaniem i skręcaniem. Pokazano, że czułość na symetrię cyklu, wytworzoną przez dwuosiowe statyczne rozciąganie, zależy od zespołu mechanicznych charakterystyk materiału. Zaproponowano kryterium wytrzymałości zmęczeniowej, uwzględniające wpływ dwuosiowego statycznego rozciągania na zmianę wytrzymałości zmęczeniowej przy zginaniu i skręcaniu, które wskazuje na dobrą zgodność z eksperymentalnymi danymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. MARIN, Interpretation of fatigue strengths for combined stresses, Proc. Internat. Conf. Fatigue Metals, London-New York 1956.

J. SHEWCZUK, S. J. ZAMRIK, J. MARIN, Low-cycle fatigue of 7075-7651 aluminium alloy in biaxial bending, Experimetal Mech., 8, 11, 504-512, 1968.