Engineering Transactions, 28, 3, pp. 347-357, 1980

Analiza Losowych Drgań Uproszczonego Modelu Ram Pojazdu

M. Pietrzakowski
Politechnika Warszawska Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, Warszawa
Poland

Praca zawiera analizę stochastycznych drgań układu hybrydowego będącego uproszczonym modelem ramy pojazdu. Badany układ stanowi pręt swobodnie podparty na dwóch dyskretnych elementach sprężysto-lepkich, których pionowe przemieszczenia są stacjonarnymi, normalnymi procesami losowymi o znanej gęstości widmowej. W sposób ścisły wyznaczono przepustowości widmowe a układu, a następnie funkcje charakterystyczne losowego pola ugięć i momentów gnących pręta. Wyniki przedstawiono w formie wykresów.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. W. ROTENBERG, Zawieszenie samochodu. Wyd, Komunikacji i Łączności, Warszawa 1974.

M. MITSCHKE, Dynamika samochodu, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977.

R. BAK, T. BURCZYŃSKI, Analityczno-eksperymentalny sposób badania trwałości ram samochodowych, Mech., 53, 1975.

M. PIETRZAKOWSKI, Drgania losowe pręta będącego elementem pewnego układu hybrydowego, Rozpr. Inż., 3, 1978.

Z. BURDZIŃSKI, M. GÓRSKI, Charakterystyki probabilistyczne i klasyfikacja nierówności terenu i dróg, Prace Inst. Transportu PW, 8, 1974.