Engineering Transactions, 25, 1, pp. 157-172, 1977

Fotogrametryczna Metoda Pomiaru Płaskiej Deformacji

A. Drescher
Warszawa
Poland

S. Ostaficzuk
Warszawa
Poland

S. Rudkowski
Warszawa
Poland

W. Trąmpczyński
Warszawa
Poland

W pracy omówiono pewna optyczna metodę pomiaru płaskiej deformacji ciała polegającą na wykorzystaniu obrazu stereoskopowego, powstającego na skutek paralaksy czasowej. Podstawowa zaletą metody jest jej polowy charakter, łatwość przygotowania ciała do pomiarów oraz możliwość natychmiastowej oceny charakteru deformacji i selekcji doświadczeń. Podano przykłady zastosowania metody w badaniach ośrodków sypkich metali. Omawiana metoda może znaleźć szersze zastosowanie w wielu badaniach doświadczalnych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. BEDNARSKI, The dynamic deformation of a circular membrane, Int. J. Mech. Sci., 11, 10, 1969.

R. BUTTERFIELD, R. HARKNESS and K. ANDRAWES, A stereophotogrammetric method for measuring displacement fields, Geotechnique, 20, 3, 1970.

A. DRESCHER, Badanie mechanizmów plastycznego płynięcia materiałów ziarnistych, Prace IPPT, 1975.

A. LINSEBARTH, Fotogrametria naziemna i specjalna, PPWK, Warszawa 1974.

J. MULLER, St. OSTAFICZUK, Application of photogrammetric methods to investigation of wind ripple dynamics, Ann. Soc. Geol. Pol., 40, 3-4, Kraków 1970

St. OSTAFICZUK, Einsatz nichttypischer photogrammetrischer Methoden in der Geologie, Jenaer Rund, 13, 2, 1968.

St. OSTAFICZUK, Wykorzystanie w badaniach geologicznych efektu przestrzennego do fotogrametrycznego określania przypowierzchniowych ruchów masowych innych, Przegl. Geolog., 6, 1972.

St. OSTAFICZUK, Opracowanie metodyki fotogeologicznych badań odkształceń w wybranych ośrodkach, Archiwum Zakładu Prac Geolog. UW, Archiwum IPPT, 1975.

M. B. PIASECKI, Fotogrametria lotnicza i naziemna, PPWK Warszawa 1968.

W. TRĄMPCZYNSKI, Mechanika procesów urabiania gruntów jako zagadnienie teorii plastyczności, Praca doktorska, IPPT PAN 1975.