Engineering Transactions, 25, 1, pp. 129-140, 1977

Badania Modelowe Czterospadkowej Prętowej Struktury Przestrzennej

Z. Kowal
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

W. Paczkowski
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

R. Pietlicki
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

W. Seidel
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

W pracy zamieszczono wyniki badan teoretycznych i doświadczalnych prętowej struktury przestrzennej rozpiętości 60 x 60 m o czterech 10% spadkach. Badania doświadczalne przeprowadzono na modelu zbudowanym w skali 1:20 ze stopu aluminium PA2N i obciążonym w węzłach górnych. Wyznaczono statystyczne parametry sit wewnętrznych w prętach o jednakowych sitach wewnętrznych, korzystając z topologicznych cech struktury, oraz przeprowadzono analizę ekstremalnych sit wewnętrznych w prętach o jednakowym przekroju. Siły wewnętrzne wyznaczone doświadczalnie porównano obliczonymi metoda przemieszczeń i wyznaczono współczynniki przewyższenia wartości średnich i ekstremalnych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. BIEGUS, Z. KOWAL, Badania modelowe struktury przestrzennej o oczkach warstwy górnej obróconych o 45° względem konturu, XXI Konferencja KILW PAN i KN PZTIB, Referaty T. II, Konstrukcje Metalowe, Kraków-Krynica 1975, 125-135.

A. BIEGUS, Z. KOWAL, Badania modelowe struktury przestrzennej Z oczkami pustymi, PNIB PW 18, Konferencje, 2, Wrocław 1976.

A. BIEGUS, Z. KOWAL, J. WOŹNIAK, Prętowe przestrzenne przekręcie czterospadkowe hal o dużych rozpiętościach, XXII Konferencja Naukowa KIL i W PAN i KNPZITB, Referaty T. II, Krynica 1976, s. 493-503.

O. BÜTTNER, H. STENKER, Lekkie budownictwo metalowe, Arkady, Warszawa 1975.

Z. KOWAL, W. SEIDEL, An attempt of measurement of random internal forces in bars a of a regular space structures, 2-nd International Conference on Space Structures, Raports s. 762-766, University of Surrey, Guildford, Great Britain 1975.

Z. KOWAL, W. SEIDEL, Doświadczalna analiza losowych sil wewnętrznych w strukturach przestrzennych o diagonalnych prętach warstwy dolnej, Arch. Inż. Lad., 3, 1976.

V.I. TROFIMOW i inni, Stierzniewyje pokrytija tipa struktur dla promyslennych zdanij, Moskwa 1968.

Building with steel, Space Structure, 12, 1973.