Engineering Transactions, 27, 1, pp. 69-80, 1979

Badania Modelowe Sił Wewnętrznych w Strukturze Prętowo-Płytowej

A. Biegus
Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa, Wrocław
Poland

Z. Kowal
Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa, Wrocław
Poland

W pracy zamieszczono wyniki badań losowych sił wewnętrznych w 20 regularnych prętowych strukturach przestrzennych, z płytową warstwą zewnętrzną o grubości nominalnej 0,5; 0,8; 1,0; 1,5mm.
Przeprowadzono analizę parametrów losowych sił wewnętrznych w prętach struktury zależnie od zmiany grubości płyty górnej. Oszacowano graniczną smukłość płyt, powyżej której traci sens zasada zesztywnienia stosowana w klasycznych metodach teoretycznego wyznaczania sił wewnętrznych w prętach struktur przestrzennych. Przeanalizowano możliwości zastępowania płyty układem prętów, umożliwiającym wyznaczanie przemieszczeń węzłów i sił wewnętrznych w prętowych elementach struktury metodami konwencjonalnymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. BIEGUS, Stan graniczny struktury przestrzennej z warunku zniszczenia płytowej warstwy zewnętrznej, Rozprawa doktorska, Komunikat 1-2 PW K-19/75, Wrocław 1975.

A. BIEGUS, Z. KOWAL, Badanie modelowe sil wewnętrznych w prętach struktur z płytową warstwą zewnętrzną, VII Sympozjum Badań doświadczalnych w Mechanice Ciała Stałego, 43-53, Warszawa 1976.

W. F. CHAMBERS, J. C. LEVY, J. E. M. JUBB, A braced double skin structure, 2-nd International Conference on Space Structure, University of Surrey, Guildford 1975.

J. GREŃ, Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa 1974.

Z. KOWAL, W. SEIDEL, Doświadczalna analiza losowych sil wewnętrznych w strukturze o diagonalnych prętach warstwy dolnej, Arch. lnżyn. Ląd. 3, 1976.