Engineering Transactions, 26, 2, pp. 291-306, 1978

Nowa Metoda Doboru Zastępczego Przekroju Wielopunktowego w Analizie Sprężysto-Plastycznego Zginania

J. Krużelecki
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

W. Krzyś
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

W pracy podano metodę doboru zastępczego przekroju wielopunktowego w zastosowaniu do zagadnień zginania sprężysto-plastycznego. Na podstawie zaproponowanego przekroju zastępczego, związek M (k) opisany jest równaniami odcinkowo-liniowymi M (k2) tworzącymi wielobok opisany na zależności ścisłej. Określono błędy krzywizny dk i momentu dM oraz podano sposoby ich minimalizacji. Podano również przykład obrazujący dokładność zaproponowanej metody.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

P. P. BILAARD, Buckling of plates under nonhomogeneous stress, J. Eng. Mech. Div. Proc.

ASCE, 1293-31, July 1957.

P. G. HODGE, Plastic analysis of structures, McGraw-Hill, New York 1959.

J. A. H. HULT, Creep buckling, Instn. Halfasthetslära Kungl. Tekniska Högskolan, 111, Stockholm 1955.

W. KRZYS, M. ZYCZKOWSKI, Sprężystość i plastyczność, Wybór zadań i przykładów, PWN, Warszawa 1962.

J. ORKISZ, Zasady doboru zastępczych przekrojów wielopunktowych dla belek zginanych w zakresie sprężysto-plastycznym, Czas. Techn., 49, 3, 9-12, 1962.

J. ORKISZ, Małe ugięcia sprężysto-plastyczne belek o dowolnym przekroju, Rozpr. Inż., 11, 4, 1963.

A. PHILLIPS, Introduction to plasticity, Rounld Press Co., New York 1956.

M. ŻYCZKOWSKI, Teoria skończonych ugięć belek sprężysto-plastycznych, Czas. Tech., 62, 3, 1-4, 1957.

M. ŻYCZKOWSKI, Geometrically non-linear creep buckling of bars, Arch. Mech. Stos., 12, 3, 379-411, 1960.