Engineering Transactions, 26, 2, pp. 275-290, 1978

Płyta Siatkowa Dowolnie Obciążona

J. Lewiński
Instytut Mechaniki Technicznej, Warszawa
Poland

W pracy przedstawia się dokładniejsza (w porównaniu ze znanymi) metodę rozwiązania problemu płyty siatkowej obciążonej dowolnie na długości swoich prętów. Przedstawione są koleino równania równowagi prętów, związki fizyczne i równania równowagi siatki, w których zawarte są wyrazy pochodzące od obciążenia prętów. Wyrazy te określają wpływ obciążenia prętów na wielkość przemieszczeń węzłów siatki oraz na wielkość i charakter przebiegu sił wewnętrznych w płycie siatkowej. Praca ilustrowana jest przykładami szczególnymi siatek biegunowej i prostokątnej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. FRACKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

H. FRACKIEWICZ, The bending problem of place grates of discrete structures, AMS, 22, 2, 1970.

W. GUTKOWSKI, Regularne konstrukcje prętowe, PWN, Warszawa 1973.

J. LEWIŃSKI, Zagadnienie płyty siatkowej obciążonej w węzłach i między węzłami, Rozpr. Inż., 22, 2, 1974.