Engineering Transactions, 26, 2, pp. 231-244, 1978

Elastooptyczne Badanie Modelowe Górotworu na Przykładzie Szybu z Wyrobiskiem

R.S. Doroszkiewicz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

J. Lietz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

B. Michalski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono trójwymiarowe badania elastooptyczne modelu w postaci bryły z pustakami obciążonej równomiernym ciśnieniem na powierzchni zewnętrznej. Model był odwzorowaniem pewnego obszaru górotworu osłabionego skrzyżowaniem szybu z wyrobiskiem poziomym. Stosowano technikę «zamrażania napreżeń», obciążając model hydraulicznie w specjalnym pojemniku. Wyniki podano w postaci wykresów napreżeń w charakterystycznych przekrojach. Praca poprzedzona jest krótkim omówieniem ważniejszych publikacji dotyczących elastooptycznych badań górotworu dla potrzeb górnictwa.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E.S. PRIGOZIN, Parizskij kongress po gornomu davieniju.

E.A. ZIMINA, E.N. TARASENKO, Issledovamije napriazennogo sostoianija porod vokrug vertikalnych vyrabotol metodom fotouprugosti, Zapiski Leningradskogo ordenov Lenina i Trud. Krasn.

Znam. Gornogo Inst. im. G. V. Plechanova, 57, 1, 1969.

G.A. IEVLEV, Isseldovanije metodom fotouprugosti vliania ocistnoj vyrabotki na raspredelenie naprjazenij vokrug vertikalnogo Sachinogo stvola, Gornoje Davlenje, 67, 92-105, 1967.

J.N.S. SIBSON, Technical note, photoelastic investigation of shaft stress changes due to mining, Institution of Mining and Metallurgy, 77, 734, 1968.

E. HOEK, The design of a centrifuge for the simulation of gravitational force fields in mine models, J. S. Afr. Inst. Min. Metal., 65, 9, 455-87, 1965.

E. STERNBERG, M.A. SADOWSKY, Three-dimensional solution for the stress concentration around a circular hole in a plate of arbitrary thickness, J. Appl. Mech., 16, 27-38, 1949.