Engineering Transactions, 26, 2, pp. 231-244, 1978

Elastooptyczne Badanie Modelowe Górotworu na Przykładzie Szybu z Wyrobiskiem

R.S. Doroszkiewicz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

J. Lietz
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

B. Michalski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono trójwymiarowe badania elastooptyczne modelu w postaci bryły z pustakami obciążonej równomiernym ciśnieniem na powierzchni zewnętrznej. Model był odwzorowaniem pewnego obszaru górotworu osłabionego skrzyżowaniem szybu z wyrobiskiem poziomym. Stosowano technikę «zamrażania napreżeń», obciążając model hydraulicznie w specjalnym pojemniku. Wyniki podano w postaci wykresów napreżeń w charakterystycznych przekrojach. Praca poprzedzona jest krótkim omówieniem ważniejszych publikacji dotyczących elastooptycznych badań górotworu dla potrzeb górnictwa.

 

Full Text: PDF

References

E.S. PRIGOZIN, Parizskij kongress po gornomu davieniju.

E.A. ZIMINA, E.N. TARASENKO, Issledovamije napriazennogo sostoianija porod vokrug vertikalnych vyrabotol metodom fotouprugosti, Zapiski Leningradskogo ordenov Lenina i Trud. Krasn.

Znam. Gornogo Inst. im. G. V. Plechanova, 57, 1, 1969.

G.A. IEVLEV, Isseldovanije metodom fotouprugosti vliania ocistnoj vyrabotki na raspredelenie naprjazenij vokrug vertikalnogo Sachinogo stvola, Gornoje Davlenje, 67, 92-105, 1967.

J.N.S. SIBSON, Technical note, photoelastic investigation of shaft stress changes due to mining, Institution of Mining and Metallurgy, 77, 734, 1968.

E. HOEK, The design of a centrifuge for the simulation of gravitational force fields in mine models, J. S. Afr. Inst. Min. Metal., 65, 9, 455-87, 1965.

E. STERNBERG, M.A. SADOWSKY, Three-dimensional solution for the stress concentration around a circular hole in a plate of arbitrary thickness, J. Appl. Mech., 16, 27-38, 1949.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland