Engineering Transactions, 27, 2, pp. 325-340, 1979

Stany Krytyczne Tarcz Wibrujących w Warunkach Nieliniowego Pełzania

J. Walczak
Instytut Lotnictwa, Rzeszów
Poland

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest analiza stanów krytycznych tarcz wibrujących w warunkach nieliniowego pełzania. Przedstawiono metodę określania krytycznego czasu pracy tarcz opierając się na kryterium bariery dysypacji. Przedstawiono również analizę porównawczą czasów krytycznych, uwypuklając sens fizyczny stosowanych kryteriów, dodatkowo podkreślony przeprowadzonymi badaniami fotoreologicznymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. BYCHAWSKI, W. OLSZAK, Energetyczna interpretacja stanów krytycznych, Prace IPPT PAN, 2/1967.

Z. BYCHAWSKI, W. OLSZAK, Creep phenomena and failure of non-linear rotational membranes, Problemy gidrodinamiki i mechaniki splosnoj sredy, Moskwa 1969.

Z. BYCHAWSKI, H. KOPECKI, O stateczności reologicznej reologicznym wyboczeniu, V Sympozion poświecony reologii, Wrocław 1972.

S. PIECHNIK, M. CHRZANOWSKI, Time of total creep rupture of beam under combined tension and bending, Int. J. of Solids and Struct., 6, 1970.

P. W. DAVIES, R. DUTTON, Cavity growth mechanism during creep, Acta Metall., 14, 1966.

R.P. GOEL, On the creep rupture of a tube and sphere, Trans. ASME, E42, 3, 1975.

D. R. HAYHURST, Creep rupture under multi-axial states of stress, J. Mech. Phys. Sol., 20, 1972.

D.R. HAYHURST, The prediction of creep-rupture times of rotating discs using biaxial damage relationships, Trans. ASME, E40, 4, 1973.

D. R. HAYHURST, F.A. LECKIE, The effect of creep constitutive and damage relationships upon the rupture time of a solid circular torsion bar, J. Mech. Phys. Sol., 21, 6, 1973.

D. R. HAYHURST, Stress redistribution and rupture due 10 creep in a uniformly streched thin plate containing Cl circular hole, Trans. ASME, E40, 1973.

D.R. HAYHURST, C.J. MORRISON, F.A. LECKIE, The effect of stress concentration on the creep rupture of tension panels, Trans. ASME, E42, 3, 1975.

H. HENCKY, Über lansame stationäre Strömungen in plastischen Massen mir Rücksicht auf die Vorgänge beim Walren Pressen und Ziehen von Metallen, Z. Angew. Math. Mech., 5, 155, 1925.

J. HENDERSON, J.D. SNEDDON, Nat. Eng. Lab. Rep., 509, 1972.

N. HOFF, The necking and the rupture of roads subjected to constant tensile loads, Journ. Appl. Mech., 20, 1, 1953.

J. HULT, O mechanikie razrusenija pri stupiencatom nagruzeni, Mechanika defomrirujemych teł konstrukcji, Moskwa 1975.

E. A. JOHNSON, J. HENDERSON, V.D. MATHUR, Combined stress creep fracture of a commertial copper at 250 deg-cent, The Engineer, 202, 1956.

L. M. KACZANOV, Osnovy mechaniki razrusenija Nauka, Moskva 1974.

L. M. KACZANOW, Rupture time under creep conditions, Problems of Continuum Mechanics, Philadelphia 1961.

L. M. KACZANOV, O vremeni razrusenija y uslovijach polzucesit, Izw. Akad. Nauk ZSRR, OTN, 8, 1958.

H. KOPECKI, J. WALCZAK, Analityczne rozwiązania dla tarcz wirujących o nieliniowej charakterystyce natychmiastowej, II Konf. Nauk. Techn.-Technologia Maszyn Przepływowych, Rzeszów 1973.

H. KOPECKI, J. WALCZAK, Nieliniowe zagadnienia reologiczne tarcz wirujących, Zesz. Nauk. Politech. Rzesz., V Uczelniana Sesja, Rzeszów 1975.

H. KOPECKI, J. WALCZAK, The energy dissipation barrier as a criterion of creep failure of rotating discs, Arch. Bud. Maszyn, 4, 1976.

H. KOPECKI, J. ZACHARZEWSKT, Energia dysypowana jako kryterium stateczności reologicznej pręta ściskanego, Arch. Bud. Masz., 4, 1972.

F. A. LECKIL, D. R. HAYHURST, Creep rupture of structures, Proc. Roy, Soc. London, A340, 1622, 323-347, 1974.

J. B. MARTIN, F.A. LECKIE, On the creep rupture of structures, J. Mech. Phys. Sol., 20, 1972.

F. K. G. ODQVIST, Mathematical theory of creep and creep rupture, Oxford, Clarendon Press 1974.

F. K. G. ODQVIST, Verfestigung von flusseisenähnlichen Körpern, Z. Angew. Math. Mech., 13, 360, 1933.

Y. OHASHI, T. NISHITANI, Photo-rheology - a new method of experimental stress analysis for elastic-viscoplastic body, Mem. Fac. Eng. Nagoya Univ., 26, 1, 1974.

S. D. PONOMARIEW, Współczesne metody obliczeń wytrzymałościowych w budowie maszyn, PWN, 1958.

JU. N. RABOTNOV, Polzucest elementov konstrukcji, Moskva 1966.

S. REDNER, Photoelasticity, Encyklopedia of Polymer Science and Technology, 9, 590-610, J. Wiley and Sons 1968.

E. L. ROBINSON, Effect of temperature variation On the longtime rupture strength of steelss, Trans. ASME, 74, 777, 1952.

W. I. ROZENBLUM, Vremia do razrusenija vrascajuscegosja diska v uslovijach polzucesti, PMM, 21, 3, 1957.

J. WALCZAK, Stany graniczne tarcz wirnikowych w warunkach nieliniowego pełzania, Praca Doktorska, Politechnika Krakowska 1977.

J. WALCZAK, Termiczne zginanie tarcz wirnikowych W przypadku małych wahań temperatury w czasie, w warunkach nieliniowego pełzania, Rozr. Inż. [praca przyjęta do druku].