Engineering Transactions, 27, 2, pp. 207-218, 1979

Tarcza Siatkowa Dowolnie Obciążona

J. Lewiński
Instytut Mechaniki Technicznej, Warszawa
Poland

W pracy rozważa się problem tarcz siatkowych dowolnie obciążonych wzdłuż długości swoich prętów. Przedstawia się sposób obliczania dodatkowych wyrazów pochodzących od dowolnego obciążenia prętów tarcz siatkowych. Wyrazy te, wprowadzone do znanych z pracy [1] równań opisujących zagadnienie statyki tarcz siatkowych, określają wpływ obciążenia działającego na pręty a wartość i charakter przebiegu sił wewnętrznych. Praca ilustrowana jest przykładami szczególnymi, uzasadniającymi potrzebę stosowania proponowanej metody rozwiązania.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. FRĄCKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

W. GUTKOWSKI, Regularne konstrukcje prętowe, PWN, Warszawa 1972.

J. ŚLIŻEWICZ, Płaskie osiowo-symetryczne zadanie teorii sprężystości w ośrodku dyskretnym, Rozpr. Inż., 17, 4, 1969.

J. LEWIŃSKI, Płyta siatkowa dowolnie obciążona, Rozpr. Inż., 26, 2, 1978.

J. LEWIŃSKI, Stateczność rusztów siatkowych, Rozpr. dokt. Warszawa 1972.