Engineering Transactions, 29, 3, pp. 419-426, 1981

Badania Zmęczeniowe Elementów przy Obciążeniach Losowych oraz Programowanych z Wykorzystaniem Metody Obwiedni

K. Szabelski
Politechnika Lubelska, Lublin
Poland

W pracy przedstawiono badania trwałości zmęczeniowej elementów samochodu przy programowanych obciążeniach blokowych opracowanych metodą obwiedni (rain flow) oraz przy obciążeniach losowych. W rezultacie stwierdzono, że różnica średnich trwałości zmęczeniowej elementów dla obu metod badań jest nieistotna. Przydatność zastosowanej metody aproksymacji eksploatacyjnego widma obciążeń oceniono również na podstawie rozrzutów wyników trwałości zmęczeniowej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. BILY, W. S. lVANOVA, W. F. TURENTIEV, Pevnost' sucasti a materialov pri premennom zatazeni, Veda, Bratislava 1976.

J. SCHIJVE, The analysis of random loading-time histories with relation of fatigue tests and life calculations, NIR. Rep. MP 201, Amsterdam 1961.

T. HAAS, Loading statistics as a basic of structural and mechanical design, Eng, Dig., March, April, May 1962.

H. KAWAMOTO, H. ISHIKOVA, T. ONOE, O programowania losowych obciążeń metodą pełnej fali, Transp. Jap. Soc. Mech. Eng., 37, 296, 1971.

G. Z. ZAJCEV, A. I. ARONSON, Ustalostnaja procnost' detalej gidroturbin, Masiuostroenije, Moskva 1975.

N. E. DOWLING, Fatigue failure predictions for complicated stress-strain histories, Journal of Materials, IMLSA, 7, 1 pp. 71-87, March 1972.

J. KOWALEWSKI, 0n the relation between fatigue lives under random loading, full-scale fatigue testing of aircraft structures, Pergamon Press, 1961.

H. KAWAMOTO, H. ISHIKAVA, A new mechanical random fatigue testing machine and same results, Bull. ISME 14, 72, 1971.

J. SZALA, Wpływ sekwencji obciążeń na trwałość zmęczeniową, Mech. Teoret. Stos., 16, 2, 1978.

J. SZALA, Badania i obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn w warunkach obciążeń osobowych i programowanych, Prace IPPT 6, Warszawa 1979.

K. SZABELSKI, Z. MUSZYŃSKI, R. SADOWSKI, W. BUBIEŃ, Trwałość zmęczeniowa elementów przy stochastycznych i zastępczych widmach obciążeń, Arch. Bud. Masz., 27, 1, 1980.

J. C. CONOVER, H. R. JAECKEL, W. J. KIPPOLA, Simulation on field loading in fatigue testing SEA Transactions, 75, 543-556, 1967.