Engineering Transactions, 28, 1, pp. 49-59, 1980

Pewne Rozwiązanie Problemu Zginania Powłoki Sferycznej Obciążonej Obrotowo-Symetrycznie

P. Wiśniakowski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy podano rozwiązanie problemu statyki cienkiej powłoki sferycznej o stałej grubości wykonanej z materiału sprężyście jednorodnego i znajdującej się w obrotowo symetrycznym stanie zgięciowym. Otrzymano za pomocą rzeczywistych szeregów potęgowych rozwiązanie formalnie ściśle dla powłoki sferycznej o dwóch brzegach. W odróżnieniu od znanych rozwiązań opartych przeważnie na równaniach Reissnera rozwiązano zagadnienie bezpośrednio w przemieszczeniach.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. FLUGGE, Powłoki. Obliczenia statyczne, Warszawa 1972

I. MENYGARD, Konstrukcje powłokowe, Warszawa 1971.

R. NAGÓRSKI, Zginanie powłoki sferycznej obciążonej ciężarem własnym, Rozpr. Inż., 25, 3, 1977.