Engineering Transactions, 28, 1, pp. 21-28, 1980

Drgania Skrętne Układów Napędowych Statków w Nieustalonych Stanach Pracy Silnika Głównego

T. Kucharski
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Poland

W pracy podano metodę analizy drgań nieustalonych układów napędowych statku. Drgania te wywołane są nieokresowymi wymuszeniami o zmiennych w czasie amplitudach i częstościach. Omówiono szczególny przypadek obliczania drgań rezonansowych na maszynach cyfrowych, w którym układ przedstawiono za pomocą modelu składającego się ze sztywnych elementów skończonych.

Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. Kruszewski, W. Gawroński, E. Wittbrodt, F. Najbar, S. Grabowski, Metoda sztywnych elementów skończonych, Arkady, 1975.

S. D. Ponomariew, Współczesne metody obliczeń wytrzymałościowych w budowie maszyn, PWN, Warszawa 1957.

A. Ralston, H. S. Wilf, Mathematical methods for digital computer, Wiley, New York/London 1960.

A. Ralston, Runge-Kutta methods with minimum error bounds, MTAC, 16, 80, 1962.

T. Trajdos-Wróbel, Matematyka dla inżynierów, WNT, Warszawa 1965.