Engineering Transactions, 27, 1, pp. 181-190, 1979

Osiowo-Symetryczne Zagadnienie Boussinesqa dla Ogrzanego Stempla na Mikropolarnej Półprzestrzeni

S. Matysiak
Instytut Mechaniki, Warszawa
Poland

Z. Olesiak
Instytut Mechaniki, Warszawa
Poland

W pracy podajemy sposób obliczania naprężeń kontaktowych w przypadku podgrzanego lub oziębionego stempla osiowo-symetrycznego, pozbawionego możliwości przemieszczania się przy dowolnym rozkładzie temperatury. Pokazaliśmy również, że rozwiazanie zagadnienia stempla swobodnego i nieważkiego z ogrzana powierzchnia kontaktu można sprowadzić do superpozycji stempla utwierdzonego i przypadku izotermicznego.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. S. DHALIWAL, The axisymmetric Boussinesq problem in the micropolar theory of elasticity

Arch. Mech., 24, 4, 645-653, 1972.

W . FRYDRYCHOWICZ, S. MATYSIAK, Z. OLESIAK, Mieszane zagadnienia termosprężystości dla

ośrodka mikropolarnego, Prace IPPT PAN, 76/1977.

W. NOWACKI, Thermoelasticity, Addison-Wesley, Pergamon Press, PWN 1962.

W. NOWACKI, To steady-state thermoelastic problems, Arch. Mech., 9, 579-592, 1957.

W. NOWACKI, Teoria niesymetrycznej sprężystości, PWN, 1971.

Z. OLESIAK, J. ŚLIZEWICZ, Stresses and strains in a semi-space heated on a constrained part

of the bounding plane, Bull. Acad. Polon. Sci, Serie Sci. techn. 433-437, 1965.

Z OLESIAK , Some remarks on the contact problem of thermo-elasticity for a semi-space, Bull

Polon. Acad. Sci, Serie Sci. techn., 13, 439-444, 1965.

Z. OLESIAK , O pewnych własnościach naprężeń cieplnych, Mech. Teoret. Stos., 5, 181-191, 1967.

Z. OLESIAK , Contribution to heated punch problem, Tends in elasticity and thermoelasticity,

Wolters-Noordhoff Publ., 175-187, 1971.

I. N. SNEDDON, The use of integral transforms, McGraw-Hill, 1972.