Engineering Transactions, 27, 1, pp. 95-105, 1979

Przepływ Płynu Mikropolarnego w Szczelinie Między Wirującymi Powierzchniami Obrotowymi

E. Walicki
Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
Poland

A. Walicka
Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
Poland

W pracy rozważono ustalony laminarny przepływ płynu mikropolarnego w szczelinie między wirującymi powierzchniami obrotowymi. Do rozwiązania zagadnienia użyto zlinearyzowanych równań ruchu płynu mikropolarnego dla osiowej symetrii, wyrażonych w krzywoliniowym ortogonalnym układzie współrzędnych x, ϴ, y. Rozwiązania równań ruchu zilustrowano wykresami określającymi składowe prędkości vx, v0, vy oraz mikrorotacji Ωx, Ω0 dla przepływu w szczelinie o zmiennej grubości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. S. DAHLER, L. E. SCRIVEN, Theory structured continua. I. General consideration of angular momentum and polarization, Proc. Roy. Soc., 275, 504-527, 1963.

D. W. CONDIFF, J. S. DAHLER, Fluid mechanical aspects of antisymmetric stress, Phys. Fluids, 7, 842-854, 1964.

A. C. ERINGEN, Simple microfluids, Int. J. Engng. Sci., 2, 205-215, 1964.

A. C. ERINGEN, Theory of micropolar fluids, J. Math. Mech., 16, 1-18, 1966.

S. J. ALLEN, C. N. de SILVA, A theory of transversly isotropic fluids, J. Fluid Mech., 24, 801- 821, 1966.

V. K. STOKES, Couple stresses in fluids, Phys. Fluids, 9, 1709-1715, 1966.

J. L. BLBUSTEIN, A. E. GREEN, Dipolar fluids, Int. J. Engng. Sci., 5, 323-340, 1967.

T. ARIMAN, A. S. CAKMAK, Couple stresses in fluids, Phys. Fluids, 10, 2497-2499, 1967.

S. C. COWIN, Polar fluids, Phys. Fluids, II, 1919-1927, 1968.

T. ARIMAN, Micropolar and dipolar fiuids, Int. J. Engng. Sci., 6, 1-8, 1968.

S. J. ALLEN, K. A. KLINE, The effects of concentration in fluid suspension, Trans. Soc. Reol., 12, 457-468, 1968.

A. J. WILLSON, Basic flows of a micropolar fiquid, Appl. Sci. Res., 20, 338-355, 1969.

B. HUDIMOTO, T. TOKUOKA, Two-dimensional shear flows of linear micropolar fluids, Int. J. Engng. Sci., 7, 515-522, 1969.

M. E. ERDOGAN, Polar effects in the apparent viscosity of a suspension, Rheol. Acta, 9, 434-438, 1970.

S. J. ALLEN, K. A. KLINE, Lubrication theory for micropolar fluids, J. Appl. Mech., Trans ASME, E, 38, 2, 1971.

M. E. ERDOGAN, Dynamics of polar fluids, Acta Mech., 15, 233-253, 1972.

S. S. CRAWLA, Boundary layer growth of a micropolar fluid, Int. J. Engng. Sci. 10, 981-987, 1972.

V. K. AGRAWAL, K. L. GANJU, S. C. JETHI, Squeeze film and externally pressurized bearings micropolar fluid lubricated, Wear, 19, 259-265, 1972.

G. MAITI, Composite and step slider between bearings in micropolar fluid, Jap. J. Appl. Phys., 12, 7, 1058-1064, 1973.

M. S. KHADER, R. J. V ACHON, Theoretical effects of solid particles in hydrostatic bearing lubricant, J. Lubr. Technol., Trans. ASME, F, 95, 1, 104-106, 1973.

E. WALICKI, Przepływ cieczy lepkiej w szczelinie między wirującymi powierzchniami obrotowymi, Mech. Teoret. Stos., 12, 1, 7-16, 1974.

E. WALICKI, Przepływ cieczy lepkiej w szczelinie między powierzchniami obrotowymi: nieruchomą i drgającą skrętnie, Mech. Teoret. Stos., 13, 3, 341-351, 1975.