Engineering Transactions, 30, 3-4, pp. 405-417, 1982

Drgania Belki przy Stochastycznym Wymuszeniu Impulsowym

R. Iwankiewicz
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

Rozważane są drgania swobodnie podpartej belki o zmiennej masie i sztywności. Proces wymuszenia przyjęto jako serię przypadkowo pojawiających się impulsów o losowych amplitudach i losowym rozkładzie przestrzennym. Przyjęto, że chwile występowania impulsów są opisane procesem Poissona. W celu efektywnego rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę energetyczną. Rozprzężenia równań ruchu tak sformułowanego układu o skończonej liczbie stopni swobody dokonano za pomocą transformacji własnej. Wyprowadzono oraz przedyskutowano wzory na wartość oczekiwaną i wariancję ugięcia belki w przypadku ogólnym i dla konkretnej postaci procesu wymuszenia. Omówiono wyniki przykładu liczbowego i przedstawiono je graficznie.

Full Text: PDF

References

W. W. BOŁOTIN, Metody statystyczne w mechanice budowli, Arkady, Warszawa 1968.

R. W. CLOUGH, J. PENZIEN, Dynamics of structures, McGraw-Hill Book Co. Inc., New York 1975.

G. AHMADI, Earthquake response of linear continuous systems, Nuclear Eng. and Design, SO, 2, 1978.

D. A. GASPARINI, A. DEB CHAUDHURY, Dynamic response to nonstationary nonwhite excitation, J. Eng. Mech. Div., ASCE, 106, EM6, December 1980.

Y. K. LIN, Probabilistic theory of structural dynamics, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1967.

A. G. DAVENPORT, Buffeting of a suspension bridge by storm winds, J. Struct. Div., ASCE, 88, ST3, June 1962.

B. RAMA, BHAT, B. V. A. RAO, H. WAGNER, Structural response to random acoustic excitation, Earthquake Eng. and Struct. Dynamics, 2, 1973.

T. K. CAUGHEY, Classical normal modes in damped linear dynamic systems, J. Appl. Mech., ASME, 27, 2, June 1960.

K. SOBCZYK, Metody dynamiki statystycznej, PWN, Warszawa, 1973.

J. B. ROBERTS, The response of linear vibratory systems to random impulses, J. Sound and Vibr., 2, 4, 1965.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland