Engineering Transactions, 30, 3-4, pp. 317-326, 1982

Electromechanical Analogies for the Theory of Consolidation

R. Uklejewski
Institute of Fundamental Technological Research, Poznań
Poland

M. Krakowski
Technical University of Łódź, Łódź
Poland

The electromechanical analogies between one-dimensional systems with distributed parameters are examined, applying Firestone's system of electromechanical analogies, by means of dimensional analysis. The existence of such analogies for the theore of consolidation is provede: it constitutes the basis to the application of some methods and concepts from electrotechnics in this theory. As an example of such application, an algorithm of the method of determination of elastic co­efficients of a porous medium is presented.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A. BIOT, General theory of three-dimensional consolidation, J. Appl. Phys., 12, p. 115, 1941.

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid; Part I. Low-frequency range, J. Acoust. Soc. of America, 28, 2,ą1956.

M. A. BIOT, D. G. WILLIS, The elastic coefficients of the theory of consolidation, J. Appl. Phys., 24, p. 594, 1957.

T. CHOLEWICKI, Elektryczne linie długie i układy drabinkowe niejednorodne, PWN, Warszawa 1974.

W. CHYŻY, Wibroizolator bezrezonansowy, Doctor's Thesis, Technical University of Poznań, Mechanic Faculty, 1977.

W. DERSKI, Problemes de la consolidation des milieux poreux sous une charge, Acad. Polon: Sci., Centre Sci. a Paris, PWN, Warszawa 1969.

W. DERSKI, Equations of motion of fiuid-filled porous media, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Techn., 26, 1, 1978.

S. DROBOT, On the foundations of dimensional analysis, Studia Mathematica, 14, 1954.

I. FATT, The Biot-Willis elastic coefficients for sandstones, J. Appl. Mech. Ser. E, p. 196, 1959.

I. MALECKI, Rozszerzenie poprawionego systemu analogii elektromechanicznych na ośrodki ciągle izotopowe, Arch. Elektrotech. 2, 1953.

Z. OPIAL, Algebra wyższa, PWN, Warszawa 1976.

L. PIPES, Direct computation of transmission matrices of electrical transmission lines, Part I, II, J. Franki. Inst., 281, 4, 5, 1966.

R. UKLEJEWSKI, Zastosowanie analogii elektromechanicznych do analizy wybranych zagadnień teorii konsolidacji, Doctor's Thesis, Technical University of Łódź, Electric Faculty, 1979.

R. UKLEJEWSKI, In the matter of determination of the Biot-Willis elastic coefficients for con­solidation theory, Studia Geotech. Mech. [in press].

R. UKLEJEWSKI, Use of electromechanical analogies to the analysis of non-resonance antivibrator with the porous damping element. Probl. Dyn. Masz. [in press].

J. WEHR, Analogie elektro-mechaniczno-akustyczne dla układów o stałych skupionych i rozłożonych w świetle analizy wymiarowej, Arch. Akustyki, 2, 3, 211-226, 1967.

Analogie, Poradnik inżyniera elektryka, vol. 1, Sec. 13.3, WNT, Warszawa 1974.