Engineering Transactions, 31, 4, pp. 573-587, 1983

Trójwymiarowa Analiza Mostów o Dźwigarach Zakrzywionych w Planie

J.BI Bień
Politechnika Warszawska, Wrocław
Poland

W pracy przedstawiono trójwymiarowe elementy skończone przydatne do analizy statycznej mostów o dźwigarach zakrzywionych w planie. Konstrukcję analizuje się przy użyciu techniki Stanowiącej połączenie szeregów Fouriera i dwuwymiarowych elementów skończonych. Przedstawiono zastosowanie opisanego sposobu obliczeń do analizy zakrzywionych w planie dźwigarów dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Rozwiązanie obejmuje konstrukcje jednoprzęsłowe oraz ciągłe. Metodę obliczeń ilustruje kilka przykładów numerycznych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. H. FICKEL, Analysis of curved girders, J. Struct. Div., ASCE, 85, ST 7, 113-141, 1959.

J. F. TOPPLER, et al., Horizontally-curved members: an approximate method of design, Concrete,10, 418-424, 1968.

C. H. YOO, D. R. EVICK, C. P. HBINS, Non-prismatic curved girder analysis, Computers and Structures, 4, 675-698, 1974.

F. SAWKO, Computer analysis of grille.ges curved in plan, Proceedings IASE, 27, 151-170, 1967.

T. R. DOUGLAS, S. C. GAMBRELL, Theoretical analysis of curved girder bridges, J. Eng. Mech. Div., ASCE, EM 5, 991-1003, 1974,

D. R. SCHELLING, C. P. HEINS, H. H. StKES, State-of-the-art of curved girder bridge programs, Computers and Structures, 9, 27-37, 1978.

A. COULL, P. C. DAS, Analysis of curved bridge deck, Proceedings Instn. Civ. Engrs, 37, 75-86, 1967.

C. P. HAEILS, Behaviour of stiffened curved plate model, J. Struct. Div., ASCE, 95, ST- 11, 2353-2370, 1969.

S. S. DEY, A. T. SAMUEL, Static anaysis of orthotropic curved bridge decks, Computers and Structures, 12, 161-166, 1980.

Y. K. CHEUNG, I. P. KINO, O. C. ZIENKIEWICZ, Slab bridges with arbitrary shape and suppo condition: a general method of analysis based on finite elements, Proceedings Inst. Civ. Engrs., 40, 9-36, 1968.

H. R. EVANS, W. N. AL-RlFAIE, An experimental and theoretical investigation of the behaviour of box girders curved in plan, Proceedings Instn. Civ. Engrs., Part 2, 59, 323-352, 1975.

M. D. OLSON, G. M. LINDBBRG, Annular and circular sector finite elements for plate bending. Inst. J. Mech. Sci., 12, 17-33, 1970.

F. SAWKO, P. A MERRIMAN, An annular segment finite element for plate bendnig, Int. J. Num. Methods Engng., 3, 119-129, 1971.

J. JIROUSEK, A. BOUBERGING, A SAYGUN, A macro-element analysis of prestressed curved box-grider bridges, Computers and Structures, 10, 467-482, 1979.

Y. K. CHEUNG, The analysis of cylindrical orthotropic curved bridge decks, IABSE, 29-II, 1969.

M. S. CHEUNG, Y. K. CHEUNG, Analysis of curved box girder bridges by finite strip method, IABSE, 31-1, 1971.

C. MEYER, A. C. SCORDELIS, Analysis of curved folded plate structures, J. Struct. Div. ASCE, 97, ST IO, 3459-2479, 1971.

K. H. CHU, S. G. PINJARKAR, Analysis of horizontally curved box girder bridges, J. Struct. Div., ASCE, 97, ST 10,ą2481-2501, 1971.

P. F. Mc MANUS, G. A. NASIR, C, G. CULVER, Horizontally curved girders-state of tee art, J. Struct. Div., ASCE, 95, 853-870, 1969.

R. DABROWSKI, Przegląd metod obliczania mostów skrzynkowych zakrzywionych w planie, Zesz. Nauk. Politechniki Gdańskiej, 231, 1975.

K. BIENIEK, J. KMITA, J. BIEŃ, Analiza i wytyczne racjonalnego obliczania i wymiarowania płytowych ustrojów estakad drogowych zekrzywionych w planie (cz. II), Raport nr 66/77. Inst. lnżyn. LądoWej Politechniki Wrocławskiej, 1977.

O. C. ZIENKIEWICZ, J. M. TOO, The finite prism in analysis of thick simply supported bridge boxes, Proeeedings Inst. Civ. Engrs., 53, Part 2, 147-172, 1972.

Subcommittee on Curved Girders, Joint AASHTO-ASCE Committee on Flexural Membres, Survey of Curved Girder Bridges, Civil Engng. ASCE.

I. ERGATOUDIS, B. M. IRONS, O. C. ZIENKIEWICZ, Curved, isoparametric, "quadrilateral" elements for finite element analysis, Jot. J. Solid and structures, 4, 1, 31-42, 1968.

J. BIEŃ, Analiza statyczna przęseł mostowych metodą pryzmatycznych elementów skończonych, Praca Doktorska, Raport PRE-3/79, Inst, Inż. Ląd. Politechniki Wrocławskiej, 1979.