Engineering Transactions, 31, 4, pp. 473-480, 1983

Analiza Nośności Granicznej Osiowo-Symetrycznych Elementów z Karbami Kątowymi w Udarowym Rozciąganiu

J. Miastkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

H. Skrocki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Białystok
Poland

W pracy badano własności wytrzymałościowe osiowo-symetrycznych elementów z pojedynczymi i wieloma nacięciami kątowymi na obwodzie poddanych udarowym obciążeniom rozciągającym. Stwierdzono, że teoretycznie określona średnica elementu poza karbem oraz odległość między sąsiednimi nacięciami w elementach osłabionych szeregiem karbów są wielkościami optymalnymi również przy działaniu udarowych obciążeń rozciągających.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, W. SZCZEPIŃSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, Warszawa 1970.

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, Doświadczalne badanie nośności granicznej połączeń sworzniowych, Arch. Budowy Maszyn, 18, 4, 1971.

J. CZERNIAWSKI, J. MIASTKOWSKI, Nośność graniczna płaskich elementów osłabionych szeregiem nacięć kątowych, Zesz. Nauk. Filii Uniw. Warszawskiego w Białymstoku, 6, 2,5, Nauki Matemat.-Przyr., Białystok, 127-146, 1980.

J. MIASTKOWSKI, H. SKROCKI, Analiza wytrzymałościowa prętów kwadratowych z szeregiem karbów kątowych, Arch. Budowy Maszyn, 28, 1, 13-25, 1981.

L. DIETRICH, K. TURSKI, Nośność graniczna rozciąganych osiowo-symetrycznych prętów osłabionych szeregiem karbów kątowych, Mech. Teoret. Stos. 6, 4. 437-448, 1968.

S. KATARZYŃSKI, S. KOCAŃDA, M. ZAKRZEWSKI, Badanie własności mechanicznych metali, PWT, Warszawa 1971.