Engineering Transactions, 31, 3, pp. 395-405, 1983

Drgania Giętne Prętów z Więzami Zależnymi od Częstości

J. Kolenda
Instytut Okrętowy, Gdańsk
Poland

W pracy omówiono zagadnienie obliczeń drgań giętnych prętów z więzami dwustronnymi własnościach zależnych od częstości. Sprężyste i tłumiące własności więzów opisano funkcją zespoloną określającą sztywność dynamiczną więzów w dziedzinie częstości. Wykorzystanie tej funkcji przedstawiono na przykładzie wymuszonych i swobodnych drgań giętnych pręta. Rozpatrzono przypadki wymuszeń skupionych i rozłożonych w ujęciu deterministycznym i probabilistycznym. Stwierdzono, że w przypadku więzów o własnościach zależnych od częstości funkcje własne drgań giętnych nie są ortogonalne.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. KOLENDA, Drgania maszyn elastycznie posadowionych na podkładkach o własnościach zależnych od częstości, Zesz. Nauk. P. G., Bud. Okręt. [w druku].

J. KOLENDA, Drgania skrętne prętów z więzami zależnymi od częstości, Zesz. Nauk. P. G., Bud. Okręt. [w druku].

J. KOLENDA, Sprzężone drgania prętów z więzami zależnymi od częstości, Zesz. Nauk. P. G., Bud. Okręt. [w druku].

J. KOLENDA, Drgania wymuszone linii walów z uwzględnieniem asymetrii sztywności giętnej i podatności fundamentów. Metoda identyfikacji podatności dynamicznej fundamentów linii walów, Mech. Teor. i Stos., 16, 4, 1978.

J. KOLENDA, Swobodne i wymuszone drgania podatnie podpartego asymetrycznego walu, Zesz. Nauk. P. G., 319, Bud. Okręt. XXXII, Gdańsk 1980.