Engineering Transactions, 31, 2, pp. 259-266, 1983

Stateczność Ściskanej w Kierunku Włókien Warstwy Kompozytu przy Różnych Warunkach Brzegowych

A. Blinowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Rozpatrzono stateczność wewnętrzną nieskończonej warstwy materiału zbrojonego niewydłużanymi elementami o skończonej sztywności na zginanie w kierunku poprzecznym do warstwy przy ściskaniu pomiędzy dwoma sztywnymi płytami przy różnych kombinacjach warunków brzegowych na styku płyt z materiałem. Wyznaczono krytyczną wartość naprężenia ściskającego oraz postać utraty stateczności dla dziesięciu różnych przypadków.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. BLINOWSKI, Nonlinear micropolar continuum model of a composite reinforced by elements of finite rigidity. Part I. Equations of motion and constitutive relations, Arch. Mech., 33, 5, 753-761, 1981.

A. BLINOWSKI, Nonlinear micropolar continuum model of a composite reinforced by elements of finite rigidity, Part II. Stability at compression, Arch. Mech., 33, 5, 763-771, 1981.