Engineering Transactions, 31, 2, pp. 179-192, 1983

Przykłady Szacowania Stanu Lokalizacji Deformacji Plastycznych

Z. Śloderbach
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W niniejszej pracy, która wynika z rezultatów prac [1 i 2], wykorzystano dostateczny lokalny warunek wykluczający stan rozdwojenia równowagi w dwóch przykładach. W pierwszym przykładzie porównano wyniki ograniczeń nakładanych na izotermiczną funkcję wzmocnienia przez warunek na lokalizację deformacji plastycznych RICE'A-RUDNICKIEGO [3 i 4] i przez wyprowadzone w pracy [2] lokalne kryterium wykluczające możliwość wystąpienia stanu rozdwojenia. W drugim przykładzie rozpatrzono problem czystego adiabatycznego ścinania, w którym określono krytyczne adiabatyczne naprężenie ścinające, krytyczną wartość adiabatycznych deformacji plastycznych oraz krytyczną temperaturę. Przekroczenie tych wyznaczonych wartości może spowodować wystąpienie stanu lokalizacji adiabatycznego ścinania [11 i 22].
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. ŚLODERBACH, Generalized and coupled thermoplasticity, Part I. Fundamental equations and identities, Arch. Mech., (submitted).

Z. ŚLODERBACH, Generalized and coupled thermoplasticity, Part II. On the uniqueness and bifurcations criteria, Arch. Mech., (submitted).

J. W. RUDNICKI, J. R. RICE, Condition for the localization of deformation in pressure-sensitive dilarant materials, J. Mech. Phys. Solids, 23, 371-394, 1975.

J. R. RICE, The localization of plastic deformation in theoretical and applied mechanics, ed. W. T. KOITER, North-Holand Publ. Co., 207-220, 1976.

M. KAMIŃSKI, Sprzężenie pola odkształceń z polem temperatury w zagadnieniu skręcania cienkościennej rurki, Rozpr. Inżyn., 24, 1, 1976.

J. LITOŃSKI, Badanie niestateczności przy plastycznym skręcaniu wykorzystując sprzężenie termomechaniczne. Niestateczność lokalna, Rozpr. Inżyn., 24, 4, 1976.

J. LITOŃSKI, Plastic flow of a tube under adiabatic torsion, Bull. Acad. Polon. Sci., serie Sci. tech., 25, I, 1977.

Z. ŚLODERBACH, Bifurcation criteria of the equilibrium state in generalized thermoplasticity, Doctoral Thesis [in Polish], IFTR Reports, No. 37/1980, Warszawa 1980.

Z. MRÓZ, B. RANIECKI, On the uniqueness problem in coupled thermoplasticity, Int. J. Engn. Sci., 14, 211-221, 1976.

B. RANIECKI, A. SAWCZUK, Thermal effects in plasticity, Part II. Uniqueness and applications, ZAMM, 55, 7/8, 363-373,1975.

R. F. RECHT, Catastrophic thermoplastic shear, J. Appl. Mech., 31, 189-193, 1964.

M. J. MANJOJNE, Influence of rate of strain and temperature on yield stresses of mili steel, J. Appl, Mech., 11, 211-218, 1944.

W. OLSZAK, P. PERZYNA, A. SAWCZUK, Z. MRÓZ (i in.), Theory of the plasticity, PWN, Warszawa, 1965 [in Polish].

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Clarendon Press, Oxford, f950.

M. B. BEVER, D. L. HOLT, A. L. TITCHENER, Stored energy of cold work, Progress Material Sciences, 17, Pergamon Press, 1973.

B. RANIECKI, An introduction to the concepts of applied thermoplasticity, Lectures Notes, Materiał Center, Royal Institute of Technology, Stockholm, April-May 1976.

B. RANIECKI, Problems of the applied thermoplasticity, The Habilitation Paper [in Polish], IFTR - Reports. No. 29/1977, Warszawa 1977.

J. F. BELL, The physics of large deformation of crystalline solids, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1968.

Z. MARCINIAK, Limit strains in the processes of stretch-forming sheet metal, WNT, Warszawa, 1971 [in Polish].

C. ZENER, The micromechanizm of facture, Fracturing of Metals, ASM, 3-31, 1948.