Engineering Transactions, 31, 1, pp. 3-25, 1983

Analiza Naprężeń Hartowniczych w Sprężystych Stalowych Płytach

J. Woelke
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

Wyznaczono i przeanalizowano chwilowe i szczątkowe naprężenia hartownicze w stalowych nieskończonych płytkach sprężystych, uwzględniając kinetykę przemian fazowych i towarzyszące im zmiany objętości elementów ciała. Opracowano nomogramy do obliczenia udziałów wagowych poszczególnych struktur i faz, do obliczenia zmiany objętości elementu spowodowanego przemianami fazowymi oraz do szacowania wartości makroskopowych naprężeń chwilowych i szczątkowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

В. А. Ломлкин, Задача определения напряженuй и деформаций в процессах технической обработки, Изв. АН СССР ОТН, No 1, 1959.

В. А. Ломлкин, Превращение аустепита при произвольнои режиме охлажденuя, Изв. АН СССР ОТН, No 2, 1958.

В. А. Ломлкин, Зависимость сьпротuвления металлов сдвигу от их структурного состояиuя, Изв. АН СССР ОТН, No 7, 1958.

T. INOUE, B. RANIECKI, Determination of thermal-hardening stress in steels by use of thermoplasticity theory, J. Mech. Phys. Solids, 26, 3, 187-212, 1978.

B. RANIECKI, T. INOUE, Kinetics of phase transformations and analysis of stress due to quenching of steel, J. Society of Materials Sciences, Japan, 26, 935-940, 1977.

H. S. CARSLAW, J. C. JOEGER, Conduction of heat in solids, Oxford 1947.

J. W. CHRISTIAN, The theory of transformation in metals and alloys, Pergamon Press, 1965.

I. W. CAHN, The kinetics of the pearlite reaction, Submitted to the Journal of Metals.

B. A. BOLEY, I. H. WEINER, Theory of thermal stresses, New York, London 1960.

J. WOELKE, Naprężenia w sprężysto-plastycznej płycie znajdującej się w zmiennym polu temperatury, Zesz. Nauk. Polit. Poznańskiej, Nr 16, 1974.

J. CIBOROWSKI, Inżynieria chemiczna, PWT, Warszawa 1955.

E. E. HEED-HILL, Physical metallurgy principles, D. Von Nonstrand Company Toronto, Londyn, 1967.

T. INOUE, S. NAGAKI, T. KISHINO I M. MONKAWA, Description of transformation kinetics, heat conduction and elastic-plastic stress in the course of quenching and tempering some steel, lngineur Archiv, 315-327, 1981.