Engineering Transactions, 33, 4, pp. 487-501, 1985

Anizotropowa Plastyczność Porowatych Metali

J. Mieliniczuk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

J. Kubik
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

Rozważania przedstawione w pracy dotyczą opisu deformacji porowatego ośrodka w ramach teorii plastycznego płynięcia przy uwzględnieniu anizotropowej struktury porów. Wzięto pod uwagę plastyczną ściśliwość ośrodka oraz efekt asymetrii naprężeń uplastycznienia przy rozciąganiu i ściskaniu. Opierając się na wcześniejszych wynikach eksperymentalnych równania fizyczne przyjęto w postaci stowarzyszonego z warunkiem plastyczności prawa płynięcia. Sformułowano zbiorczy układ równań teorii. Szczegółowo rozważono płaskie plastyczne płynięcie izotropowych metali porowatych ustalając zakres hiperboliczności równań.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. RUTKOWSKI, Projektowanie wyrobów spiekanych z proszków i włókien, PWN, Warszawa 1977.

R. J. GREEN, A plasticity theory for porous solids, Int J. Mech. Sci., 14, 215-226, 1972.

S. SHIMA, M. OYANE, Plasticity theory for porous metals, Int. J. Mech. Sci., 18, 285-29ł,1976.

M. S. GADAŁA, M. L. MULLINS, M. A. DOKAINISH, A modified plasticity theory for porous metals, Int. J. Num. Meth. Engng., 15, 649-660, 1980.

A. L. GURSON, Porous rigid-plastic materials containing rigid inclusions …, Fracture, 2, 357-364, 1977.

J. MIELNICZUK, Plasticity of porous metals, Int. Conf. CNRS, Villard de Lans, 1983.

R. MISES, Mechanik der plastischen Formanderungen von Kristallen, ZAMM, 8,, 161-185, 1928.

R. HILL, Mathematical theory of plasticity, Oxford University Press, 1950.

W. OLSZAK, W. URBANOWSKI, The plastic potential and the generalized distortion energy in the theory of nonhomogeneous anisotropic elastic-plastic bodies, Arch. Mech. Stos., 8, 671-694, 1956.

J. KUBIK, J. MIELNICZUK, Yield condition of oriented porous solid, Ingenieur-Archiv, 53, 53-60, 1983.

J. KUBIK, J. MIELNICZUK, Plasticity theory for anisotropic porous metals, Engng, Fracture Mech. 4, 663-671, 1985.

J. KUBIK, Permability tensor and porosity o material with rectilinear channels, Bull. Acad. Pol. Sci., 10-11, 445-453, 1979.

J. P. BOEHLER, A simple derivation of representation for non-polynomial constitutive equation, ZAMM, 59, 157-167, 1979.

J. P. BOEHLER, A. SAWCZUK, On yielding of oriented solids, Acta Mech., 27, 185-206, 1977.

A. J. SPENCER, Theory of invariants, w: Continuum Physisics, C. A. ERINGEN (ed.) Academic Press, New York 1971.

A. LITEWKA, Anizotropowa plastyczność materiałów perforowanych, Rozprawy Nr 111, Politechnika Poznańska, 1980.

J. MIASTKOWSKI, W. SZCZEPlŃSKI, Doświadczalne badanie powierzchni plastyczności odkształconego mosiądzu, Mech. Teoret. Stos., 3, 55-66, 1965.

L. W. Hu, K. D. PAE, lnclusion of the hydrostatic stress component in formulation of the yield condition, 1. Franklin Inst., 6, 491-502, 1963.

J. MIELNICZUK, Zum ebenen plastischen Fliessen der porigen Metalle, Ingenieur-Archiv, 52, 221-228, 1982.

J. ZAWIDZKI, Piane states of plastic media in non-orthogonal curvilinear coordinates, Rozpr. Inż., 4, 629-652, 1967.