Engineering Transactions, 33, 3, pp. 353-377, 1985

Numeryczna Analiza Dwuteowych Sprężysto-Plastycznych Ram Płaskich z Uwzględnieniem Wyboczenia Środników. Część I. Podstawy Analizy oraz Analiza Sprężysto-Plastyczna

J. Bauer
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

M. Kleiber
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W. Sosnowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono podstawy numerycznej analizy płaskich ram dwuteowych z uwzględnieniem efektów niesprężystych oraz wyboczeniowych. Rozpatrzono ramy złożone z dowolnie usytuowanych na płaszczyźnie belek dwuteowych o różnych półkach. Problem rozwiązano stosując metodę elementów skończonych. Efekty niesprężyste uwzględniono zakładając sprężysto-idealnie plastyczny model materiału oraz koncentrację stref plastycznych w przywęzłowych przekrojach belek. Ze względu na założone geometryczne charakterystyki układu oraz rozpatrywane obciążenia uwzględniono interakcję trzech sił wewnętrznych: momentu zginającego, siły podłużnej oraz siły poprzecznej. Wymagało to określenia odpowiednich warunków stanu granicznego w przestrzeni sił uogólnionych. Efekty wyboczeniowe uwzględniono dopuszczając możliwość sprężystego lub sprężysto-plastycznego wyboczenia środników belek, analizując szczegółowo powyboczeniową nośność elementów.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Y. UEDA, S. M. H. RASHED, An ultimate transverse strength analysis of ship structures, J. Soc. Naval Arch. Japan, 136, 87-104, 1974.

Y. UEDA, S. M. H. RASHED, The idealized structural unit method and its application to deep girder structures, Computers and Structures, 18, 2, 277-293, 1984.

J. BAUER, M. KLEIBER, A. SAWCZUK, W. SOSNOWSKI, A. ZUBELEWICZ, Numeryczna analiza sprężysto-plastycznych ram dwuteowych z uwzględnieniem możliwości wyboczenia środników, Sprawozdanie dla Polskiego Rejestru Statków, etap I, Warszawa 1980.

J. BAUER, B. BONI, M. KLEIBER, A SAWCZUK, W. SOSNOWSKI, Numeryczna analiza nośności granicznej dwuteowych ram okrętowych z uwzględnieniem lokalnego wyboczenia środników, Sprawozdanie dla Polskiego Rejestru Statków, etap II, Warszawa 1980.

W. SOSNOWSKI, Statyczną analiza płaskich sprężysto-plastycznych ram dwuteowych z uwzględnieniem możliwości lokalnego wyboczenia środników, Praca doktorska, Prace IPPT, 18, 1982.

B. BONI, M. KLEIBER, A. SAWCZUK, Warunek stanu granicznego przekroju belki dwuteowej pochlanej działaniu momentu zginającego, siły podłużnej i siły poprzecznej, Prace IPPT, 6, 1982.

A. SAWCZUK, Nośność graniczna ram płaskich, Warszawa 1964.

Y. UEDA et al., Elastic-plastic analysis of framed structures using matrix method, J. Soc. Naval Arch. Japan, 124, 45-51, 1968.

C. G. SCHILLING, F. W. SCHUTZ, L. S. BEEDLE, Behavour of welded single-span frames under combined loading, Welding J. Research, Suppl., 35, 234-252, 1956.

P. HODGE, Plastic analysis of structures, Me Graw-Hill, New York 1959.