Engineering Transactions, 34, 3, pp. 275-302, 1986

Przybliżone Rozwiązania w Dynamice Niesprężystych Membran. Część 2

W. Idczak
Warszawa
Poland

Przedstawiono metodę uproszczonego rozwiązania zagadnienia dużych ugięć cienkich sztywno-lepkoplastycznych płyt kołowych (membran) obciążonych falą uderzeniową o znanych parametrach: amplitudzie P0 i czasie trwania t0. Przedstawiono rozwiązanie dla kilku wariantów związków konstytutywnych oraz okoliczności wyboru. jednego z nich w zależności od stopnia wrażliwości materiału membrany na prędkość odkształcenia oraz parametrów obciążenia. Dla szczególnych wartości parametrów obciążenia porównano otrzymane wyniki z wynikami eksperymentalnymi opublikowanymi w przytaczanej literaturze. Na podstawie analizy wyników obliczeń podano we wnioskach propozycję modyfikacji niestowarzyszonego prawa płynięcia. Przedstawiono również analizę wpływu parametrów fali uderzeniowej wygenerowanej w trakcie detonacji niekontaktowego ładunku materiału wybuchowego na proces przejmowania obciążenia przez niesprężystą membranę. Wykazano istotne znaczenie doboru parametrów ładunku z punktu widzenia optymalnego wykorzystania fali uderzeniowej, wykonującej pracę trwałych deformacji membrany lub pracę jej zniszczenia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. IDCZAK. Przybliżone rozwiązania w dynamice niesprężystych membran Część 1, Rozpr. Inż., 33, 4, 1985.

S. R. BODNER, P. S. SYMONDS, Experiments on viscoplastic response of circular plates to impulsive loading, J. Mech. Phys. Solids, 27, 91-113, 1979.

T. WIERZBICKI, An approximate linear theory of thing viscoplastic shells, Arch. Mech., 24, 941-953, 1972.

W. IDCZAK, CZ. RYMARZ, A. SPYCHALA, Sztywno-lepkoplastyczbe płyty kołowe pod intensywnym obciążeniem dynamicznym. Analiza teoretyczno-doświadczalna i propozycja zastosowań, MTS, w druku.

E. T. ONAT, R. M. HAYTHORNTHWAITE, The load-carrying capacity of circular plates at large defletion, J. App. Mech., 23, 1, 1965.

W. IDCZAK, T. WIERZBICKI, Dynamic loading of viscoelastic membrane, Bull. PAN, Appl. Mech., 29, 7-8, 1981.

R. KRZEWIŃSKI, Dynamika wybuchu. Część 2. Działanie wybuchu w ośrodkach inercyjnych, WAT, Warszawa 1983.

T. WIERZBICKI, Obliczanie konstrukcji obciążonych dynamicznie, Arkady, Warszawa 1980.