Engineering Transactions, 35, 4, pp. 661-675, 1987

Zastosowanie Rachunku Wariacyjnego do Rozwiązywania Zagadnienia Identyfikacji i Pomiaru

A.J. Popławski
Politechnika Łódzka, Instytut Mechaniki Stosowanej, Łódź
Poland

W pracy przedstawiono założenia, a następnie procedurę symulacji eksperymentalnej układów dynamicznych o  dowolnej liczbie sygnałów wejściowych i wyjściowych. Przy założeniu ruchu ustalonego omówiono procesy identyfikacji układu i rozwiązanie zadania pomiaru w dziedzinie czasu przy zastosowaniu rachunku wariacyjnego. Identyfikację oraz zadanie pomiaru przeprowadzono, opierając się na metodzie wyznaczania ekstremalni przyjętych funkcjonałów, w przypadku identyfikacji metodą rozwiązania zadania izoperymetrycznego sprowadzonego do szukania ekstremum warunkowego, natomiast w przypadku zadania odwrotnego metodą szukania ekstremum. zwykłego. W obu przypadkach skorzystano z równań Eulera. W celu sprawdzenia procedury przeprowadzono komputerową symulację eksperymentu na przykładzie dynamicznego układu mechanicznego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

F. KLINGER, Digitale Regeluny von Mehrkomponenten-Betriebsfestigkeitsprufstanden fur die Automobilindustrie, ATZ, Automobiltechnische Zeitschrift, Heft 9, 1980.

T. GROMADOWSKI, J. OSIECKJ, B. STĘPIŃSKI, System dla symulacyjnych badań przegubów krzyżakowych, wałów przegubowych, Opracowanie Problemowe PIMOT, Warszawa 1981.

B. W. CRYER, P. E. NAWROCKI, R.A. LUND, A road simulation system for heavy duty vehicles, Automotive Enigneering Congress and Exposition Detroit, Michigan, Feb. 23-27, 1976.

C. J. DODDS, J. D. ROBSON, Simulation of dynamic stresses in vehicles and components, Congress: Dynamics of Vehicles on Roads and Railway Tracks, Amsterdam 1976.

L. J. HOWELL, Stochastic analysis of cumulative vehicle loading, Congress: Dynamics of Vehicles on Roads and Railway Tracks, Amsterdam 1976.

H. R. JAECKEL, Simulation, duplication and synthesis of fatigue load histories, SAE Transactions, 79, 1979.

B. K BARROWCLIFF, Full scale road simulated endurance test, Automotive Engineering Congress, Detroit, Michigan. Jan. 8-12, 1968.

G. DODLBACHER, J. RERICHA, Anwendung der Modalanalyse in Fahrzeugbau, ATZ Automibiltechnische Zeitschrift, Heft 82, 1980.

E. ELSGOLC, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1960.

A. POPŁAWSKI, Kritische und Subkritische Drehzahlen eines Laval-Laufers infologe Lageranisotropie, Eigengewicht und Drehmomentschwankungen, Zesz. Nauk. PŁ, H2.

G. JACOBY, Prufung im Automobilbau, Konferenz: Prufung von Werkstoffen und Maschinen­bauteiten mittels Programmerbaren Elektrohydraulischer Prumachinen, Praha 28-30, 11, 1984.

H. SCHENK, Prufung und Simulation im Eisenhalmwesen, Konferenz: Prufung von Werk­stoffen und Maschinenbauteilen mittele Programserbarer Elektrohydraulischer Prlifmaschinen, Praha 28-30, 11, 84.