Engineering Transactions, 36, 1, pp. 97-115, 1988

Rozwiązanie Zagadnień Identyfikacji i Pomiaru w Dziedzinie Czasu

A.J. Popławski
Politechnika Łódzka, Instytut Mechaniki Stosowanej, Łódź
Poland

W pracy przedstawiono założenia i metodę przeprowadzania symulacji eksperymentalnej w dziedzinie czasu. Zagadnienie identyfikacji oraz zadanie pomiaru rozwiązano dwuetapowo, najpierw wykorzystując rachunek wariacyjny, a następnie równania całkowe Volterry. W celu sprawdzenia proponowanej procedury przeprowadzono komputerową symulację eksperymentu na przykładzie matematycznego, nieliniowego modelu samochodu, znajdującego się w ruchu ustalonym. Przeprowadzenie obliczeń w omawianej metodzie w dziedzinie czasu umożliwia poddawanie symulacji eksperymentalnej obiektów dynamicznych o dowolnej liczbie sygnałów wejściowych i wyjściowych.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

B. W. CRYER, P. E. NAWROCKI, R.A. LUND, A road simulation system for heavy duty vehicles, Automotive Engin. Congress and Exposition Detroit, Michigan, February 23-27, 1976.

A. J. POPŁAWSKI, Zastosowanie rachunku wariacyjnego do rozwiązywania zagadnienia identyfi­kacji i pomiaru, Rozpr. Inżyn. (w druku).

K. TATARKIEWICZ, Rachunek wariacyjny, cz. I i II, Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa 1969.

D. D. STYLES, C. J. DODDS, Simulation of random environments for structural dynamics testing, Experirnental Mech., 16, 11, 1976.

J. OSIECKI, B. STĘPINSKI, Opracowanie modeli drgań samochodów z uwzględnieniem elementów nadwozia, Opracowanie Problemowe nr NL001/N/85, PTMOT, Warszawa 1985.

A. GROMADOWSKI, J. OSIECKI, B. STĘPIŃSKI, System dla symulacyjnych badań przegubów krzyżakowych, wałów przegubowych, Opracowanie Problemowe PIMOT, Warszawa 1981.

E. ROSSETTA, C. ROSSI, Nuove techniche di sperimentazione delle strutture dell' autoveicolo, Convegno Nazionale AIAS, Cagliari, 26-29, 09, 1979.

J. S. BENDAT, Solutions for the multiple input/output problem, J. Sound and Vibrations, 44, 1976.

J. S. BANDAT, System identification form multiple input/output data, J. Sound and Vibrations, 49, 1976.

H. SCHENK, Pruefung und Simulation im Eisenbahnwesen, Konferenz: Pruefung von Werkstoffen und Maschinenbauteilen Mittels Programicrbaren Elektrohydraulischer Pruefmaschinen, Praha, 28-30, 11, 1984.

B. K. BORROWCLIFF, Full scale simulated endurence test, Automotive Enging. Congress, Detroit, January 8-12, 1968.

G. JACOBY, Pruefung im Automobilbau, Konferenz: Pruefung von Werkstoffen und Maschinen­bauteilen Mittels Programierbarcn Elcktrohydraulischer Pruefmaschinen, Praha, 28-30, 11, 1984.

G. DOEDLBACHER, J. RERICHA, Anwendung der Modalanalyse im Farzeugbau, ATZ Automobil­technischc Zeitschrift, 82, 1980.

A. PISKOREK, Równania całkowe, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.

W. POGORZELSKI, Równania całkowe i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1953.