Engineering Transactions, 35, 2, pp. 171-204, 1987

Analiza Wrażliwości Sprężystych Konstrukcji Prętowych i Belkowych

D. Bojczuk
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce
Poland

W pracy przedstawiono metodę badania wrażliwości liniowo-sprężystych konstrukcji, prętowych i belkowych ze względu na zmiany parametrów geometrycznych. Sprowadza się ona do tworzenia zależności wariacyjnych dla konstrukcji badanej i odpowiedniej konstrukcji sprzężonej na podstawie zasad energetycznych. Pokazano sposób przeprowadzania analizy wrażliwości ze względu na zmiany parametrów geometrycznych zarówno o charakterze zmiennych wymiarowych jak i konfiguracyjnych pozwalających na dowolną modyfikację kształtu konstrukcji.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. BRANDT, J. KOSMOWSKI, Z. WASIUTYŃSKI, O kształtowaniu kratownic na minimum potencjału przez przesuwanie nieobciążonych węzłów łączących trzy pręty, Rozp. Inżyn., 5, 2, 157-206, 1957.

J. S. ARORA, E. J. HAUG, Methods of design sensitivity analysis in structural optimization, AIAA J., 17, 970-973, 1979.

K. DEMS, Z. MRÓZ, Variational approach by means of adjoint systems to structural optimization and sensitivity analysis. I. Variation of material parameters within fixed domain, Intern. J. Solids and Struct., 19, 677-692, 1983.

K. DEMS, Z. MRÓZ, Variational approach by means of adjoint systems to structural optimization and sensitivity analysis. II. Structure shape variation, Intern. J. Solids and Struct., 20, 527-552, 1984.

K. DEMS, Wieloparametrowa optymalizacja kształtu konstrukcji, Zesz. Nauk. Politech. Łódzkiej, 29, 1980.

Y. C. FUNG, Podstawy mechaniki ciała stałego, PWN, Warszawa 1969.

I. M. GELFAND, S. W. FOMIN, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1972.

C. C. HSIEH, J. S. ARORA, Structural design sensitivity analysis with general boundary conditions: static problem, Intern. J. Numerical Method in Enging. 20, 1661-1670, 1984.

J. JAWORSKI, Metoda elementów skończonych w wytrzymałości konstrukcji, WPW, Warszawa 1981.

K. I. MAJID, Optymalne projektowanie konstrukcji, PWN, Warszawa 1981.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1976.

Z. WASIUTYNSKI, A. BRANDT, Aktualny stan wiedzy o kształtowaniu wytrzymałościowym konstrukcji, Rozpr. Inżyn., 10, 2, 307-332, 1962.