Engineering Transactions, 35, 1, pp. 71-94, 1987

Analiza Stabilności Ruchu Wózka Dwuosiowego jako Pojazdu Szynowego

W. Gąsowski
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

Z. Marciniak
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

Przedstawiono metody analizy stabilności ruchu wózka dwusiowego oraz wyprowadzono równania jego ruchu na torze prostym. Opracowano dwa programy na komputer Odra 1305 w systemie operacyjnym George-3, służące do wyznaczania prędkości krytycznych ruchu wózka. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów konstrukcyjnych wózka na jego stabilność. Wnioski z analizy stanowią praktyczne wskazówki dla projektantów nowych wózków oraz modernizacji Wózków znajdujących się w eksploatacji.

Full Text: PDF

References

P. BOMMEL, Application de la theorie des vibrations non-lineaires sur la probleme du mouvement de lacet d’un vehicle de Chemin de Fer, Dissertation, Delft 1964.

W. GĄSOWSKI, Z. MARCINIAK, Rozwój konstrukcji lokomotyw o układzie osi B0-B0-B0 i B-B-B, Trakcja i Wagony, 32, JO, 217-221, 1985.

Р. ЖОЛИ, Исслеъование поперечиой усмойчивосми ъвижения железные дороги мира, 12, 2, 23-50, 1973.

J. J. KALKER, On the rolling contact of two elastic bodies in the presence of dry friction, Dissertation, Delft 1967.

E. KRYSTKOWIAK, Z. MARCINIAK, Stabilność prostoliniowego ruchu wózka dwuosiowego. Obliczenia stabilności ruchu wózka w systemie operacyjnym George - 3, OR-6421 [praca nie publikowana OBRPS Poznań 1981].

В. Н. НАГИНАЕВ, К вопросу об усмойчвосми ъвижения железноъорожных экипажей, Труды МИИЖТ, Выпуск 374, 161-171, 1971.

A. NEFTZGER, Lautechnische Erkenntnisse aus den Schnellfahrungersuchungen der Deutschen Bundesbahm, Glasers Annalen, 93, 11, 337-346, 1969.

Z. MARCINIAK, Uproszczona metoda analizy stabilności ruchu wózka dwuosiowego łącznie z przykładem obliczeniowym, Praca OBRPS, OR-6025, Poznań 1978.

H. SOBOLEWSKI, Metoda doboru parametrów konstrukcyjnych części biegowych pojazdów szynowych z wózkami dwuosiowymi dla zapewnienia stateczności ruchu na torze prostym, Praca Instytutu Transportu P.W., l, Warszawa 1974.

Problems of interaction of vehicles and tract, Raport 6, ORE-C9, 1962.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland