Engineering Transactions, 36, 4, pp. 661-679, 1988

Wpływ Historii Względnego Ruchu Składników na Siły Oddziaływania i Parametry Propagacji Fal w Ośrodku Porowatym Wypełnionym Cieczą

M. Kaczmarek
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

J. Kubik
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

W pracy zaproponowano uzupełnienie postaci funkcji opisujących siły wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami ośrodka porowatego nasyconego cieczą efektem ich zależności od historii względnego ruchu. Na podstawie analizy zagadnień opływu kulki i przepływu cieczy przez kanał przedyskutowano przesłanki fizyczne uzasadniające wprowadzenie rozważanego efektu do makrokontynualnego opisu ośrodka porowatego. Szczegółowo rozpatrzono wpływ historii na parametry propagacji fal harmonicznych dla dwóch modeli ośrodka (kanalikowego i kulkowego). Na podstawie otrzymanych rezultatów numerycznych oceniono zakres istotnego wpływu badanego efektu na propagację fal harmonicznych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. KUBlK, M. KACZMAREK, Wpływ struktury porów na propagację fal harmonicznych w ośrodku przepuszczalnym wypełnionym cieczą, Rozpr. Inżyn., 36, 3, 1988.

J. KUBIK, A macroscopic description of geometrical pore structure of porous solids, Int. J. Engng Sci., 24, 6, 971-980, 1986. 3.

И. А. ЧАРНЫЙ, Неусмаповивмееся бвижение реальной жибкосми в мрубах, Недра, Москва 1975.

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a .fluid-saturated porous solid, I. Low-frequency range, II. Higher freąuency range, JASA, 28, 2, 168-191, 1956.

J. BEAR, Dynamics of fluids in porous media, Amer. Elsevier Publ., 1972.

J. L. AURIAULT, L. BORNE, R. CHAMBON, Dynamics of porous saturated media, checking of the generalized law of Darcy, JASA, 77, 5, 1641-1650, 1985.

D. LHUILLIER, Phenomenology of inertia effects in a dispersed solid-fluid mixture, Int. J. Multiphase Flow, 11, 4, 427--444, 1985.

J. BERRYMAN, Elastic wave propagation in fluid-saturated porous media, JASA, 6 , 2, 416-424, 1981.

R. D. STOLL, Acoustic waves in saturated sediments, in: Physics of Sound in Marine Sediments, ed. L. D. HAMPTON, Plenum 1974.

P. R. OGUSHWITZ, Applicability of the Biot theory. I. Low-porosity materials, JASA, 77, 2, 429-440, 1985.

J. M. HOVEM, G. D. INGRAM, Viscous attenuation of sound in saturated sand, JASA, 66, 6, 1807-1812, 1979.

C. Z. ZWIKKER, C. W. KOSTEN, Sound absorbing materials, Elsevier, 1949.

R. J. S. BROWN, Connection between formation factor for electrical resistivity and fluid solid coupling factor in Biots equations for acoustic waves in fluid-filled porous media,

Geophysics, 45, 8, 1269-1275, 1980.

D. L. JOHNSON, T. J. PLONA, C. SSCLA, Tortuosity and acoustic slow waves, Phys. Rev. Lett, 49, 1840-1844, 1982.

A. BEDFORD, R. D. COSTLEY, M. STERN, On the drag and virtual mass coefficients in Biots equations, JASA, 76, 6, 1804-1809, 1984.

J. KUBIK, On internal coupling in dynamic equations of fluid-saturated porous solid, Int. J. Engng. Sci., 24, 6, 981-989, 1986.

J. KUBIK, M. CIESZKO, O oddziaływaniach wewnętrznych w ośrodku nasyconym cieczą, Rozpr. Inżyn., 35, 1, 55-70, 1987.

C. H. YEW, P. N. JOGI, Wave motion in fluid saturated rocks, 60, 1, 2-8, 1976.