Engineering Transactions, 36, 3, pp. 583-591, 1988

Komunikaty: Obszary Niestateczności Dynamicznej Układu Prętów

A. Foryś
Instytut Fizyki, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

A. Foryś
Instytut Fizyki, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy wyznaczono pierwszy obszar niestateczności płaskiego układu trzech prętów lepkosprężystych, połączonych przegubowo. Utratę stateczności wywołuje harmoniczne obciążenie pręta poziomego. W obliczeniach uwzględniono jedynie oddziaływanie pręta poziomego na pręty pionowe oraz rozważono symetryczne drgania układu. Układ jest najbardziej podatny na utratę stateczności, gdy jest dostrojony na rezonans wewnętrzny.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. FORYŚ, Vibrations and dynamical stability of some system of rods in nonlinear approach, Zagad. Drgań Nieliniowych, 22, 1984.

A. FORYŚ, J. NIZIOŁ, Internal resonance in a plane system of rods, J. Sound Vibr., 95, 3, 1984.

S. KALISKI i in., Drgania i fale, PWN, Warszawa 1966.

В. В. Болотин, Дипамическая устойчивость упругих систем, Изд. Теорет. Лит., Москва 1956,

A. FORYŚ, A. GAJEWSKI, Parametryczna optymalizacja pręta lepkosprężystego ze względu na stateczność dynamiczną, Rozpr. Inżyn., 35, 2, 1987.