Engineering Transactions, 36, 3, pp. 541-562, 1988

Elementy Kompozytowe o Najmniejszej Odkształcalności Uzbrojone Dwiema Rodzinami Włókien

M. Marks
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy rozpatrzono element kompozytowy utworzony z matrycy uzbrojonej dwiema rodzinami włókien ciągłych nachylonych pod kątami θ1 i θ2 do osi x1. Określono stan naprężenia i odkształcenia w elemencie poddanym obciążeniom normalnym i stycznym. Poszukiwane są optymalne kierunki włókien ze względu na minimum energii odkształcenia elementu.

Full Text: PDF

References

H. E. BRANDMAIER, Optimum filament orientation criteria, J. Comp. Mater., 4, 422-425, 1970.

A. M. BRANDT, On the optimization of the internal structure of fibre reinforced composite materials, in: Optimization Methods in Structural Design, ed. H. ESCHENAUER, N. OLHOFF, Proc. Euromech Coll., 164, 295-300, Siegen 1982.

H. L. COX, The general principles governing the stress analysis of composites, Proc. Conf., in: Fibre Reinforced Materials: Design and Engineering Applications, Instn. of Civil Engineers, paper 2, 9-13 and disc, 23-24 March, London 1977.

Z. HASHIN, B. W. ROSEN, The elastic moduli of fibre-reinforced materials, Trans. ASME, J. Appl. Mech., 31, 2, 225-232, 1964.

R. HILL, Elastic properties of reinforced solids. Same theoretical principles, J. Mech. Phys. Solids, 12, 199-212, 1964.

A. KELLY, G. J. DAVIES, The principles of the fibre reinforcement metals, Metallurgical Rev., 10, 37, 1-77, 1965.

M. MARKS, Odkształcalność elementu kompozytowego uzbrojonego dwiema rodzinami włókien, XXV Jubilieuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB Wrocław 1979, Krynica, 1, 155-161.

A. J. M. SPENCER, Deformations of fibre reinforced materials, Clarendon Press, Oxford 1972.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland