Engineering Transactions, 36, 1, pp. 133-147, 1988

Pasma Ścinania jako Czynnik Procesu Pękania Plastycznego Podczas Poprzecznego Ścinania Metali

S. Dzidowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wrocław
Poland

Przedstawiono doświadczalne studium rozwoju pasm ścinania i pękania plastycznego podczas poprzecznego ścinania (Moda II) wstępnie odkształconej stali 0,04%C (Eg = 84%). Niniejsza praca stanowi kolejną, doświadczalną weryfikację wielowariantowego modelu mechanizmu pękania plastycznego, proponowanego przez autora. Model ten opiera się na lokalizacji odkształceń w pasmach ścinania oraz ich interakcji ze sobą i granicami ziaren. Przeciwstawiono go modelowi pękania przez zarodkowanie i rozwój owalnych pustek oraz innym znanym modelom pękania. Uzyskane wyniki badań dokumentują przede wszystkim sugerowane przez autora relacje między rozwojem pasm ścinania oraz pękaniem wzdłuż tych pasm, pękaniem po granicach ziaren i morfologią przełomów. Wykazano przy tym, że same fraktografie przełomów nie mogą stanowić jednoznacznego dowodu na potwierdzenie znanych mechanizmów pękania plastycznego. Badania przeprowadzono na mikroskopie elektronowym (SEM).

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. KUDO, T. NAKAGAWA, K. TAMURA, A survey of round bar cropping - its mechanism and techniques for producing cold forging billets, Report of Subgroup „Slug Preparation" JCFC.

Factors involved in cropping tool selection, by the Sub-Group on Slug/Billet Preparation, British Cold Forging Group, Metallurgia, 5, 330-338, 1979.

T. JIMMA, The theoretical research on the blanking of a sheet material, Bull. JSME, 6, 568-576, 1963.

W. DOS SANTOS, A. J. ORGAN, Deformation in the ductile fracture processes examined by the visioplasticity method, Int. J. Mach. Tool Des. Res., 13, 217-232, 1973.

J. GRONOSTAJSKI, A. NIECHAJOWICZ, Wyznaczanie odkształceń i naprężeń w procesie cięcia prętów w płaskim stanie odkształcenia, Arch. Technol. Bud. Masz., 4, 51-63, 1984.

Y. KASUGA, S. TSUTSUMI, T. MORI, On the Shearing process of ductile sheet metals, Bull. JSME, 148, 1336, 1977.

J. OUDIN, Y. RAVALARD, The experimental and theoretical analysis of plastic flow during the closed-die cropping of rectangular bars, Int. J. Mech. Sci., 21, 63-70, 1979.

F. A. MCCLINTOCK, A criterion for ductile fracture by the growth of holes, J. Appl. Mech., 6, 363-371, 1968.

S. H. GOODS, L. M. BROWN, The nucleation of cavities by plastic deformation, Acta Metall., 27, 1-15, 1979.

G. LE ROY, J. D. EMBURY, G. EDWARD, M. F. ASHBY, A model of ductile fracture based on the nucleation and growth of voids, Acta Metall., 29, 1509-1522, 1981.

B. DODD, A. G. ATKINS, Flow localization in shear deformation of void-containing and void-free solids, Acta Metall., 31, 9---15, 1983.

I. E. FRENCH, P. F. WEINRICH, The shear mode of ductile fracture in a spheroidized steel, Metall. Trans., 10A, 297-304, 1979.

N. CHUNG, J. D. EMBURY, J. D. EVENSEN, R, G. HOAGLAND, C. M. SARGENT, Unstable shear failure in a 7015 aluminium alloy, Acta Metall., 25, 377-381, 1977.

A. L. WINGROVE. The influence of projectile geometry on adiabatic shear and target failure, Metall. Trans., 4, 8, 1829-1833, 1973.

S. P. TIMOTHY, I. M. HUTCHINGS, The structure of adiabatic shear hands in a titanium alloy, Acta Metall., 33, 667-676, 1985.

J. W. SPRETNAK, Fracture initiation under metalworking conditions, Fracture 1977, ICF4, Waterlo, Canada, 2, 431-434, 1977.

W. SZCZEPIŃSKI, Internal micronecking as a factor of the process of ductile fracture of metals, Arch. Mech., 33, 4, 533-540, 1983.

S. DZIDOWSKI, A study of limiting displacements in the shearing of bars, J. Mech. Working Technology, 12, 297-306, 1986.

S. DZIDOWSKI, The occurence of localized shear hands during transverse shearing, Anais do VIII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecanica, Sao Jose dos Campos, 907-910, 1985.

S. DZIDOWSKI, Opracowanie metodyki i przygotowanie stanowisk do badań pękania plastycznego podczas poprzecznego ścinania, Raport Inst. Technol. Bud. Masz., PWr., 60/86, Wrocław 1986.

S. DZIDOWSKI, The mechanism of ductile fracture during transverse shearing, in: Advariced Technology of Plasticity, Ed. K. LANGE, vol. 1, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, 1987.

A. KORBEL, A real nature of shear bands-plastons, Arch. Hut., 31, 1, 33-41, 1986.

A. KORBEL, Microscopis versus macroscopic aspect of shear bands deformation, Acta Metall., 34, 10, 1905-1909, 1986.

S. DZIDOWSKI, Lokalizacja odkształceń plastycznych podczas cięcia w warunkach zaniżonej zdolności materiału do umocnienia odkształceniowego, Rozpr. Inż., 32, 2, 267-274, 1984.

I. E. FRENCH, P. F. WEINRICH, The shear mode of ductile fracture in materials with few inclusions, Metall. Trans., 7A, 12, 1841-1845, 1976.

R. W. HERTZBERG, Deformation and fracture mechanics of engineering materials, John Wiley and Sons, New York 1983.