Engineering Transactions, 37, 2, pp. 283-297, 1989

Stateczność Dynamiczna Pręta Przekładkowego Ściskanego Siłą Okresowo-Zmienną

W. Morzuch

Poland

Celem pracy jest analiza stateczności dynamicznej pręta przekładkowego ściskanego siłą okresowo zmienną. Do analizy przyjęto model pręta składającego się z dwóch okładzin metalowych i rdzenia (z tworzywa sztucznego). Problem opisano równaniami różniczkowymi cząstkowymi o zmiennych współczynnikach, które rozwiązano stosując metodę rozdzielenia zmiennych (metoda Fouriera). Rozwiązanie wyrażono w postaci nieskończonego szeregu dwóch funkcji: Xn (x), zależnych od współrzędnej przestrzennej (x) oraz TH (t) zależnych od czasu (t), Analizując rozwiązania wyróżniono tzw. obszary statecznej i niestatecznej pracy pręta przekładkowego. Wyznaczono wartości maksymalne sił ściskających, przy których następuje utrata stateczności.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. DŻYGADŁO, S. KALISKI, L. SOLARZ, E. WŁODARCZYK, Drgania i fale, WAT, Warszawa 1965.

F. ROMANÓW, L. STRICKER, J. TEISSEYRE, Stateczność konstrukcji przekładkowych, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1972.