Engineering Transactions, 37, 2, pp. 211-228, 1989

O Pewnym Uzupełnieniu Równań Teorii Płyt E. Reissnera

A. Kuczyński
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W pracy przedstawiono równania teorii sprężystości dotyczące warstwy o stałej grubości z materiału izotropowego, jednorodnego i liniowo sprężystego, poddanej działaniu obciążeń powierzchniowych. Zaproponowane ujęcie zagadnienia pozwala na bezpośrednie nawiązanie do modelu warstwy, jaki opisują równania teorii płyt E. Reissnera i osłabienie jego założeń upraszczających. Otrzymano w efekcie równania prowadzące do rozwiązań bliższych ścisłym, zwłaszcza wówczas, gdy obciążenie stanowią siły skupione.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. NOWACKI, Teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1970.

S. TIMOSZENKO, S. WOINOWSKY-KRIEGER, Teoria płyt i powłok, Warszawa 1962.

K. GIRKMANN, Dźwigary powierzchniowe, Warszawa 1957.

St. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w płytach, tarczach i powłokach, Warszawa 1976.

W. NOWACKI, Dźwigary powierzchniowe, Warszawa 1979.