Engineering Transactions, 38, 1, pp. 121-140, 1990

Wpływ Historii Deformacji Plastycznej na Pełzanie Miedzi w Złożonym Stanie Naprężenia

Z. Kowalewski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań pełzania miedzi elektrolitycznej w stanie wyżarzonym oraz zdeformowanej plastycznie w temperaturze pokojowej. Doświadczenia pełzania przeprowadzono w płaskich stanach naprężenia realizowanych na cienkościennych próbkach rurkowych przez różne kombinacje siły osiowej i momentu skręcającego w temperaturze 573K. Rezultaty eksperymentalne dla materiału nieodkształconego posłużyły do weryfikacji założeń quasi-liniowej teorii pełzania. Wyniki drugiego okresu pełzania opisano zmodyfikowanym prawem Nortona.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W.A. TRĄMPCZYŃSKI, The influence of cold work on the creep of copper under biaxial states of stress, Acta Metall., 30, 1035, 1982.

M. WANIEWSKI, Wpływ kierunku i wartości wstępnej deformacji plastycznej na pełzanie metali, Prace IPPT, 34, 1983.

R.T. MARLIN, F. COSANDEY, J.K. TIEN, The effect of predeformation on the creep and stress rupture of arn oxide dispersion strengthened mechanical alloy, Met.Trans.A 11A, 1771, 1980.

B.F. DYSON, M.J. RODGERS, Prestrain, cavitation and creep ductility, Metal Sci., 8, 261, 1974.

B.F. DYSON, M.S. LOVEDAY, M.J. RODGERS, Grain boundary cavitation under various states of applied stress, Proc. R.Soc.Lond.A, 349, 245, 1976.

M.C. PANDEY, A.K. MUKHERJEE, D.M.R. TAPLIN, Prior deformation effects on creep and fracture in inconel alloy X-750, Met.Trans.A, 15A, 1437, 1984.

H.J. TIPLER, R.K. VARMA, The effect of prior room temperature deformation on creep, rupture and cavitation of 1/2Cr-1/2Mo-1/4V steels of commercial and high purity, 3-rd Int.Conf.Mech.Beh.Mat. Cambridge, 321, 1979.

Z. KOWALEWSKI, Wpływ wtórnej anizotropii plastycznej na pełzanie metali w złożonym stanie naprężenia, Prace IPPT, 36, 1987.

F.K.G. ODQVIST, Int. Congr. Appl. Mech., Cambridge 1934, Proc. Cambridge University Press, 228, 1935.

Y. OHASHI, M. TOKUDA, H. YAMASHITA, Effect of third invariant of stress deviator on plastic deformation of mild steel, J.Mech.Phys.Sol., 23, 295, 1975.

В.С.НАМЕСТНИКОВ, О ползучести при постоянных нагрузках в условиях сложного напряженного состояния, Нзв.АН СССР, ОТН, Но 4, 1957.

M. ANISIMOWICZ, Badania procesów wibropełzania stopów metali w płaskim stanie naprężenia, Prace IPPT, 38, 1978.

Z. KOWALEWSKI, The surface of constant rate of energy dissipation under creep and its experimental determination, Arch.Mech., 39, 5, 445, 1987.