Engineering Transactions, 12, 4, pp. 559–568, 1964

Badanie nośności granicznej ram sprężonych

Jerzy Pietrzykowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Poland

W artykule zawarto opis i wyniki badań doświadczalnych nad nośnością graniczną trzech zamkniętych, kablobetonowych ram modelowych, poddanych obciążeniom pionowym. Celem była częściowa weryfikacja zaleceń Komitetu Instytutów Badawczych w Londynie dotyczących problemów projektowania statycznie niewyznaczalnych konstrukcji sprężonych. Doświadczenia przeprowadzono w Laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Cambridge w ramach programu Stypendium Fundacji Forda.

Wyniki pomiarów odkształceń, ugięć i deformacji wykazują dobrą zgodność z teoretycznymi rozważaniami zawartymi w sprawozdaniu wymienionego Komitetu. Pomimo znacznej pracochłonności zalecana przez Komitet metoda może być dobrą wskazówką przy projektowaniu sprężonych ustrojów hiperstatycznych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

The Institution of Civil Engineers, Report of the Committee on Ultimate Load Design of Concrete Structures, Proceedings, February 1962.

A.L.L. Baker, The ultimate load theory applied to the design of reinforced and prestressed concrete frame, London Concrete Publication Ltd., 1956.

E. Hognestad, N.W. Hanson, D. Mchenra, Concrete stress distribution in ultimate strength design. Journal of American Concrete Institute, 27, 4, December 1955.

A. Moss-Morris, An investigation into the factors affecting the collapse loads of reinforced concrete frames, Thesis for the Degree of Ph. D. at London University 1954.

J.F. Baker, M.R. Horne, J. Heyman, The Steel Skeleton, Vol. 2, Cambridge University Press, 1956.

J. Pietrzykowski, Nowa maszyna probiercza do wyznaczania zależności σ–ε dla betonu i innych materiałów konstrukcyjnych, Inż. i Budow., 7 (1963).

L.E. La Grange, Moment redistribution in prestressed concrete beams and frames, Thesis for Ph. D. Degree, University of Cambridge, 1961.

J. Pietrzykowski, Theory of prestressed beams in the elastic-plastic state befor cracking, Fourth Congress of the Federation Internationale de la Precontrainte, Paper No 6, Thema I, Rome-Naples, 1962.